ZST Mielec
Slider
Aktualności

Organizatorem Międzynarodowego Konkursu Programistycznego Code Quest jest firma Lockheed Martin. Konkurs Code Quest powstał, aby zachęcić uczniów szkół średnich na całym świecie do poszerzenia wiedzy z programowania, technologii, inżynierii i matematyki. W roku 2024 w konkusie Code Quest w 20 lokalizacjach na całym świecie rywalizowało 600 zespołów (ponad 1800 uczniów szkół średnich i studentów).

W czwartek 21.03.2024r w Zespole Szkół Technicznych w Mielcu odbył się finał rejonowy koszykówki chłopców. W rozgrywkach wzięli udział mistrzowie powiatów : kolbuszowskiego, sędziszowskiego, ropczyckiego i mieleckiego. Reprezentacja Zespołu Szkól Technicznych  spisała się doskonale pokonując wysoko wszystkie przyjezdne drużyny. Zwycięstwo w turnieju premiowane jest awansem do półfinału wojewódzkiego.

Chłopcom serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów na kolejnych etapach rozgrywek.

ERASMUS+, to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu . Jego celem jest wspieranie uczniów i nauczycieli, wykładowców i wolontariuszy w prowadzeniu międzynarodowych projektów służących podnoszeniu kompetencji. Narodową Agencją Programu ERASMUS+ i jego realizatorem w Polsce jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

12 marca  w odbyło się podsumowanie mobilności kadry oraz uczniów ZST w Mielcu  realizowanych w ramach Akredytacji ERASUMS+ w dziedzinie edukacji szkolnej . Dzięki unijnej dotacji 21 uczniów  wraz z opiekunami  wzięło udział w 2 wyjazdach zagranicznych, podczas, których odbyli oni zajęcia dydaktyczne w szkole w Grenadzie. Dzięki mobilnościom uczniowie podnieśli swoje kompetencje w zakresie IT, ochrony środowiska oraz znajomości języka angielskiego.

22 marca obchodzimy Światowy Dzień Wody. W tym roku jest on pod hasłem “Water for Peace” - “Woda na rzecz pokoju”. Ma ono na celu pokazanie roli czystej wody w budowaniu pokoju na świecie.

Brak dostępu do wody pitnej

Globalne ocieplenie, przyrost populacji, zanieczyszczenia zasobów wodnych, niewystarczająca infrastruktura wodna, codzienne marnowanie wody – to główne przyczyny zwiększającego się problemu niewystarczającej ilości wody pitnej na świecie.

Szacuje się, że już w 2030 - 2040 roku aż 2/3 świata, w różnym stopniu będzie doświadczać niedoboru czystej wody pitnej.

Dyrekcja ZST informuje, że w dniu 29. kwietnia br. zostanie przeprowadzony Szkolny Konkurs Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w zawodach: technik programista, technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych.

Zakres wiedzy i umiejętności obejmuje treści programowe realizowane w ramach przedmiotów: Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Konkurs ma charakter jednoetapowy. Informacje o konkursie oraz wyniki będą publikowane na stronie internetowej szkoły i na szkolnym Facebooku.

Wszelkich informacji udziela i zgłoszenia do konkursu przyjmuje nauczyciel przedmiotów BHP - Andrzej Wyzga, w terminie do 19.04.2024 r., osobiście lub przez dziennik elektroniczny.

8.03.2024 r. w ZST w Rzeszowie nasi uczniowie: Tymoteusz Moryto 4AI, Maciej Jarzyna 4AI i Dawid Kusek 5AIp wzięli udział w II etapie Olimpiady Liderów Telekomunikacji i Informatyki POLTELEINFO. Etap I szkolny odbył się 25.10.2023 r.

W pierwszym tygodniu ferii zimowych w Zespole Szkół Technicznych zorganizowano dla młodzieży zajęcia udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Tematem tegorocznej Zimowej Szkoły były Podstawowe Zabiegi Resuscytacyjne i Automatyczna Defibrylacja Zewnętrzna u osób dorosłych (BLS/AED).

Zajęcia odbywały się w grupach ćwiczeniowych liczących do 10 osób. Szkolenie przeprowadzono w oparciu o „Metodę 4-kroków” wg Europejskiej Rady Resuscytacji.

Większość z nas kojarzy 14. lutego z Dniem Świętego Walentego – czyli  tzw. Walentynkami.  Warto zaznaczyć, że tym dniu obchodzimy również Światowy Dzień Chorych na Epilepsję. Święty Walenty jest nie tylko patronem zakochanych, ale i osób chorych na epilepsję i choroby neurologiczne.

W dniu 01.03.2024r. na lekcji PRACOWNIA BUDOWY I EKSPLOATACJI STATKÓW POWIETRZNYCH uczniowie klas technikum lotniczego gościli  po raz pierwszy przedstawiciela Sił Zbrojnych RP pilota doświadczalnego mjr. Roberta Maciejuka. Major na co dzień jest szefem 149 rejonowego przedstawicielstwa wojskowego w Mielcu oraz pilotem doświadczalnym samolotów M28 Bryza serwisowanych w PZL w Mielcu.

Zapraszamy na turniej szachowy uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu.

Szczegóły na plakacie.