ZST Mielec
Slider
Aktualności

W dniu 13 lutego 2020 roku uczniowie klasy 1 DIp uczcili 78. rocznicę powstania Armii Krajowej. Na samym początku uroczystości odbył się wykład historyczny, podczas którego przedstawiono zasady funkcjonowania Armii Krajowej. Następnie uczniowie przeszli pod pomnik AK w Mielcu i zapalili symboliczny znicz. Lekcja historii miała na celu kształtowanie wśród młodzieży postaw patriotycznych, obywatelskich i społecznych opartych na poszanowaniu tradycji i historii. Obchody 78. rocznicy powstania Armii Krajowej miały również na celu edukację historyczną uczniów z okresu II wojny światowej.

Zespół Szkół Technicznych w Mielcu zaprasza uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych z powiatu mieleckiego do udziału w VII edycji Międzyszkolnego Konkursu Czytamy Dzieło Sztuki – Beksiński – architekt pejzażu wewnętrznego.

10 lutego 2020 roku w Kleksie odbyło się zebranie Zarządu Samorządu Uczniowskiego ZST z przedstawicielami Samorządów Klasowych.

Na spotkaniu dokonano wyboru członków Zarządu Samorządu Uczniowskiego ZST, przewodniczącego Zespołu Szkół Technicznych oraz przewodniczącego Technikum Nr 3.

Po krótkiej prezentacji odbyło się głosowanie, w wyniku którego:

  • przewodniczącym Zespołu Szkół Technicznych został Jakub Bernat (2BI),
  • przewodniczącym Technikum Nr 3 został Konrad Giera (1BIp).

Od 12 do 18 lutego przyjmowane będą zgłoszenia do udziału w rozgrywkach Halowej Ligi Piłki Nożnej.

W turnieju mogą brać udział klasy I i II wszystkich typów szkół.

Zgłoszenie powinno zawierać imiona i nazwiska uczestników (maksymalnie 10 osób), podpis wychowawcy i nauczyciela wychowania fizycznego prowadzącego zajęcia w danej klasie. W rozgrywkach nie mogą brać udziału uczniowie zwolnieni z zajęć wychowania fizycznego.

 O udziale w rozgrywkach decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

W dniu 29 stycznia 2020 roku uczniowie klasy 1 BMg mieli możliwość zapoznania się z mechanizmami demokracji lokalnej, podczas obserwowania obrad XV sesji Rady Powiatu Mieleckiego.

Młodzież zapoznała się ze sprawozdaniem starosty z działań podjętych przez powiat w 2019 roku. Mogła również zapoznać się z treścią uchwał dotyczących służby zdrowia i opieki społecznej w naszym regionie. Uczniowie przekonali się także, w jaki sposób podejmowane są decyzje radnych w kluczowych sprawach związanych z funkcjonowaniem powiatu.

W dniu 1 lutego 2020 roku uczniowie z klas 1 BMg, 1 CM, 2 AZ, 2 CZ, 2 AI oraz 2 DM z Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu uczestniczyli w specjalnym pokazie filmu „Mieleckie historie wojenne”. Został on zorganizowany przez Samorządowe Centrum Kultury we współpracy z Muzeum Historii Regionalnej - Pałacyk Oborskich. Film ukazywał obraz przedwojennego Mielca oraz okres II wojny światowej widziany oczami naocznych świadków tamtych wydarzeń historycznych. Całość filmu zawierała także archiwalne fotografie naszego miasta oraz kroniki filmowe z zasobów materiałowych Muzeum Regionalnego w Mielcu, Narodowego Archiwum Cyfrowego oraz Filmoteki Narodowej.

Regulamin,wyniki i zadania konkursowe w załącznikach.

W imieniu władz Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, składam serdeczne gratulacje Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu, Uczniom i Absolwentom, z okazji otrzymania Srebrnej Tarczy w XXII Ogólnopolskim Rankingu Liceów i Techników „Perspektywy 2020".

Zajęcie zaszczytnego miejsca w gronie laureatów to wyjątkowe wyróżnienie i powód do dumy. Na sukces ten bez wątpienia przyczyniły się ciężka i sumienna praca, osiągnięcia uczniów, a także wzorowe podejście do organizacji procesu nauczania. Sukces szkoły świadczy o wysokim profesjonalizmie Kadry, a także potwierdza najwyższe standardy kształcenia.

Gronu Pedagogicznemu składam szczere wyrazy uznania i szacunku zaś uczniom życzę, aby z chęcią podejmowali nowe wyzwania, które w przyszłości zaowocują wieloma sukcesami osobistymi i zawodowym.

Prorektor WSIiZ ds. Nauczania

dr hab. Andrzej Rozmus, prof.  WSIiZ

W dniu 04.02.2020 roku w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów za stypendium Prezesa Rady Ministrów RP dla najzdolniejszych uczniów z województwa podkarpackiego.

Z naszej szkoły stypendium otrzymali: Faustyna Tomecka uczennica klasy 3AL III LO oraz Jakub Popiołek uczeń klasy 3BI Technikum Nr 3, którzy na koniec roku szkolnego 2018/2019 uzyskali najwyższą średnią ocen odpowiednio w III LO i Technikum Nr 3.

Dyplomy stypendystom wręczała Podkarpacka Kurator Oświaty p. Małgorzata Rauch.

W okresie od 25 listopada do 29 listopada 2019 r. w naszej szkole przeprowadziliśmy zbiórkę monet groszowych w ramach akcji „Góra Grosza 2019″. Celem akcji było zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie      i dofinansowanie rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, rodzin zastępczych oraz  najbardziej potrzebujących domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze.