ZST Mielec
Slider

Rada Rodziców Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu

Rada Rodziców Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu

ul. K. Jagiellończyka 3, 39-300 Mielec

Nr  rachunku: 04 1020 4913 0000 9002 0176 1808

 

Prezydium Rady Rodziców

Przewodniczący Rady Rodziców – Marek Midura

Z-ca Przewodniczącego Rady Rodziców – Andrzej Wiech

Skarbnik – Henryk Wilk

Sekretarz – Paulina Cyran

 

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący – Stella Czaja

Członek – Ewelina Żołądź

Członek – Krzysztof Cygan