ZST Mielec
Slider
Aktualności

W dniu 9 marca 2020 roku uczniowie z Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu wzięli udział w niezwykłej lekcji historii lokalnej. Odbyła się ona w 78. rocznicę niemieckiej, nazistowskiej Akcji Reinhardt, polegającej na deportacji Żydów z Mielca (Melitser Jidn), przeprowadzonej w ramach Zagłady (Holokaustu) ludności wyznania mojżeszowego.

Lekcja pamięci, mająca na celu upamiętnienie żydowskich mieszkańców Mielca z miejscowego sztetla, (wspólnoty/gminy) w której wzięli udział uczniowie z klasy 2AI, miała miejsce na cmentarzu żydowskim w Mielcu.

Nauczycielka Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu, pani Agnieszka Brzozowska uczestniczyła w dwustronnym polsko-francuskim seminarium eTwinning, które odbyło się w dniach 6-8 marca w Nicei we Francji.

eTwinning to wspólnota szkół w Europie, która od 2005 roku pomaga nauczycielom i uczniom. Program pomaga wykorzystywać Internet do współpracy ponad granicami – nauczyciele i uczniowie współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning zgromadził już ponad 700 tysięcy nauczycieli ze 206 tysięcy szkół, którzy łącznie zrealizowali już 90 tysięcy różnorodnych projektów.

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei.
Czas odradzania się wiary w drugiego człowieka.
Życzymy, aby Święta Wielkanocne
przyniosły Wam zdrowie, więcej radości i wzajemnej życzliwości.
By stały się źródłem wzmacniania ducha.
Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie,
napełni Was pokojem i wiarą,
niech da siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć w najbliższą przyszłość...

Wesołych świąt!

Dyrekcja ZST

RODO nie stoi na przeszkodzie zdalnej edukacji w czasie pandemii koronawirusa, lecz daje szkołom możliwość racjonalnego wdrożenia odpowiednich metod i technik kształcenia na odległość z jednoczesnym poszanowaniem podstawowych zasad ochrony danych ─ powiedział Jan Nowak, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych...

Dalsza część artykułu znajduje się pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/138/1473

Ponadto Urząd Ochrony Danych Osobowych zamieścił informacje dotyczące:

 

Z pedagogami szkolnymi można uzyskać kontakt:za pomocą e-dziennika lub poprzez e-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

telefonicznie:

dyżury będą pełnione wg poniższego harmonogramu:

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek

Krystyna Golba (tel.694512316) w godzinach 10.00-12.00

Alicja Grzesik (tel.17/5853032) w godzinach 12.00-14.00

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w sprawie sposobu organizacji funkcjonowania szkoły w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych wynikających z epidemii COVID-19 znajduje się pod poniższym odnośnikiem:

Zarządzenie nr 021.8.2020 Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych  z dnia 25 marca 2020 r.

W związku z zagrożeniem wynikającym z rozprzestrzeniania się Koronawirusa (COVID-190) w trosce o bezpieczeństwo, począwszy od dnia 16.03.2020 do 25.03.2020 Zespół Szkól Technicznych w Mielcu zmienia sposób obsługi interesantów:

  • kontakt telefoniczny: 17 788 13 11
  • kontakt e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W sytuacji, jeżeli Państwa sprawy nie uda nam się rozwiązać telefonicznie lub mailowo, ustalimy indywidualny termin spotkania lub inny dogodny dla Państwa sposób jej rozwiązania.

W związku z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, mając na uwadze bezpieczeństwo młodzieży, zalecamy pracodawcom zwolnienie pracowników młodocianych, w tym uczniów będących młodocianymi pracownikami, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.).

Informujemy, że prowadzone są prace legislacyjne mające na celu wliczenie okresu zawieszenia zajęć w szkołach do okresu, za jaki pracodawcom, którzy zawarli umowę z uczniami-młodocianymi pracownikami, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia.

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

W związku z tym w naszej szkole od 12 do 25 marca br. (włącznie) uczniowie nie przychodzą do szkoły.

Uczniowie branżowej szkoły I stopnia, będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach.

Uczniowie mający zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w CKPiDN w Mielcu w dniach 12 do 25 marca br. nie przychodzą na zajęcia ale są zobowiązani do śledzenia strony internetowej CKPiDN, gdzie będą zamieszczane informacje o „nauczaniu na odległość”.

W związku z pojawieniem się w Polsce przypadków koronawirusa prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi swoim dzieciom, by przestrzegały podstawowych zasad higieny, w tym przede wszystkim częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania.

Apelujemy do Państwa, byście nie posyłali do szkoły chorych i przeziębionych dzieci. Zwracamy uwagę na obowiązek bezzwłocznego informowania najbliższej stacji sanitarno - epidemiologicznej w przypadku kiedy dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa lub miało kontakt z osobami, które przebywały w rejonach występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne. Należy również natychmiast zgłosić się na oddział zakaźny szpitala powiatowego w Mielcu.

Jeśli dziecko nie miało kontaktu z osobą chorą nie ma powodu do obaw.

Zachęcamy Państwa do śledzenia na bieżąco komunikatów publikowanych na stronach Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.

Numer kontaktowy Powiatowego Inspektora Sanitarno - Epidemiologicznego w Mielcu 17 586 30 21
Infolinia MZ (czynna całodobowo) tel. 800 190 590.
Oddział zakażany Szpitala Powiatowego w Mielcu 17 780 03 91.

Dyrekcja Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu