ZST Mielec
Slider
Aktualności

Od 10 do 17 października przyjmowane będą zgłoszenia do udziału w rozgrywkach Halowej Ligi Piłki Nożnej.

O udziale w rozgrywkach decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

W turnieju mogą brać udział klasy I i II wszystkich typów szkół.

Zgłoszenie powinno zawierać imiona i nazwiska uczestników (maksymalnie 10 osób), podpis wychowawcy i nauczyciela wychowania fizycznego prowadzącego zajęcia w danej klasie. Zgłoszenie należy przekazać organizatorowi lub swojemu nauczycielowi WF. W rozgrywkach nie mogą brać udziału uczniowie zwolnieni z zajęć wychowania fizycznego.

29 września obchodzony jest Światowy Dzień Serca oraz Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. Obydwa te święta łączy wspólna inicjatywa – Ogólnopolska Akcja Czytelnicza „Czytamy z Sercem”. Jej celem jest promocja literatury i czytelnictwa, a także poszerzanie wiedzy na temat budowy, funkcjonowania, chorób i symboliki serca, propagowanie zdrowego stylu życia, który może zapobiegać wielu chorobom tego organu.

Europejski Dzień Języków został ogłoszony przez Radę Europy, z inicjatywy Unii Europejskiej, w 2001 roku podczas obchodów Europejskiego Roku Języków i co roku, 26 września świętujemy różnorodność językową, wielojęzyczność oraz naukę języków obcych.

Pamiętając o obchodach tego święta, w Zespole Szkół Technicznych odbył się szereg inicjatyw promujących to wydarzenie.

Ruszamy z kolejną charytatywną akcją na rzecz schroniska OAZA w Mielcu.  Potrzeby instytucji wspierającej zwierzęta są olbrzymie. Miesięcznie na żywienie psów i kotów idzie około 1,5 tony karmy (2 posiłki dziennie, jeden z karmy mokrej, a drugi z karmy suchej). 

Symboliczny „piątak” zebrany w Zespole Szkół Technicznych z pewnością pomoże czworonożnym podopiecznym schroniska.

W dniu 28.09.2022 roku społeczność Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu w uroczysty sposób pożegnała odchodzącego na emeryturę wicedyrektora mgr. inż. Aleksandra Buczka.

W uroczystości wzięli udział: wicestarosta powiatu mieleckiego Andrzej Bryła, dyrekcja szkoły, nauczyciele, pracownicy administracji, rodzice i uczniowie ZST w Mielcu.

W wypowiedziach osób żegnających wicedyrektora nie brakło łez wzruszenia i słów podziękowań za szczególną życzliwość, którą na co dzień obdarzał on wszystkich, za poczucie humoru, dzięki któremu gasił smutki uczniów i pracowników, wreszcie profesjonalizm w pełnieniu funkcji kierowniczej.

Otwierający uroczystość Dyrektor Arkadiusz Gałkowski w podsumowaniu pracy wicedyrektora Aleksandra Buczka trafnie ujął jego dorobek dydaktyczny, pedagogiczny, kierowniczy w parafrazie: Zespół Szkół Technicznych – to wicedyrektor Aleksander Buczek. Wręczając mu pamiątkowy dyplom uznania z podpisami wszystkich nauczycieli i pracowników administracji, przytoczył myśl ewangelisty św. Łukasza: Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro – słowa te niezwykle trafnie oddają osobowość żegnanego. Owacjami na stojąco zgromadzeni w auli szkoły nauczyciele i pracownicy wyrazili swą wdzięczność za okazywaną im wielokrotnie serdeczność. Był to jeden z wielu wzruszających momentów tego szczególnego spotkania Rady Pedagogicznej ZST w Mielcu.

Jak mawiał Heraklit z Efezu: "Jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana". Pomimo tego, że zmiany są czymś zupełnie naturalnym, zazwyczaj kiedy przed nimi stajemy, potrzebujemy czasu, żeby oswoić się np. z nowym środowiskiem, wyzwaniami – po prostu przywyknąć. Nierzadko odczuwamy niepewność, dyskomfort, lęk i niepokój przed nieznanym. To zupełnie naturalne, dlatego im szybciej poznamy otoczenie, tym lepiej dla nas. Dni Integracji, dla wszystkich klas pierwszych ZST, które odbywały się przez dwa tygodnie września, temu właśnie miały służyć. Nasi pierwszoklasiści stanęli w bieżącym roku szkolnym przed wielką zmianą – nową drogą edukacji. W swoich zespołach klasowych wraz z wychowawcą, pedagogami i psychologami szkolnymi, poznawali siebie nawzajem, mówili o swoich zainteresowaniach, potrzebach i oczekiwaniach oraz wspólnie się bawili. Było interesująco, wesoło, czasem refleksyjnie. Wszystko to w atmosferze wzajemnej akceptacji, tolerancji i zrozumienia.

22 września 2022r. w auli szkolnej odbyło się spotkanie uczniów klas 4Mig, 4DMg, 4CMg, 4AIp i 4Alp z przedstawicielami Podkarpackiego Centrum Innowacji (PCI) ProtoLab w Rzeszowie. Reprezentujący PCI Paulina i Marcin przedstawili pracownie i programy, z których uczniowie szkoły będą mogli bezpłatnie korzystać dzięki środkom z Unii Europejskiej.

Mamy nadzieję, że to spotkanie zainspiruje młodych ludzi i wyłoni największe talenty, zaś tym nieśmiałym pozwoli rozwinąć skrzydła. Ponadto uczniowie zainteresowani uczestnictwem w omawianych programach, będą mieli szansę na uzyskanie dofinansowania, które pozwoli im wcielić w życie własne innowacyjne pomysły/projekty.

Codziennie dwie propozycje ciepłego dania, w tym jednego mięsnego, zupy, sałatki, kanapki, napoje ciepłe (kawa, herbata) i zimne. Do tego sałatki i gotowe zestawy śniadaniowe – to w skrócie menu nowo otwartego bufetu, jaki rozpoczął swoją działalność na terenie mieleckiego Zespołu Szkół Technicznych. Aktualne menu można znaleźć na szkolnym Facebooku.

Przygotowana oferta widać trafiła w gusta nie tylko młodzieży, bo oferowane co dzień świeże dania i kanapki znikają niemal wszystkie.

W dniu 08.09. 2022 roku społeczność ZST w Mielcu wzięła udział w szkolnej edycji Narodowego Czytania „Ballad i romansów” A. Mickiewicza.

Ideą uroczystości była nie tyle sama lektura utworów należących do kanonu literatury europejskiego i polskiego romantyzmu, co próba ukazania bohaterów Mickiewiczowskich ballad jako postaci żywych, które tak jak wszyscy współcześni młodzi ludzie przeżywają lęki, pragną rozmawiać, marzyć i być szczerze kochanymi.

Lekturą ballady „Pierwiosnek” w wykonaniu Dyrektora Arkadiusza Gałkowskiego i wicedyrektora Marcina Jaśkiewicza organizatorzy uroczystości zwrócili uwagę na wieczne uczucia niepewności towarzyszące debiutującym młodym artystom.

Informuję, że szkoły dla dorosłych tj. Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych i Szkoła Branżowa II stopnia dla dorosłych rozpoczynają zajęcia w roku szkolnym 2022/2023 od soboty 17 września 2022 r. od godziny 9:00. Sale dla poszczególnych grup będą wywieszone na drzwiach wejściowych do szkoły oraz na tablicy ogłoszeń w segmencie A na parterze. Szczegółowe informacje na temat zajęć otrzymacie od uczących nauczycieli.

Zapraszamy na pierwsze zajęcia

Wicedyrektor ZST
Stanisław Rajda