ZST Mielec
Slider
III Liceum Ogólnokształcące - Zespół Szkół Technicznych w Mielcu

Klasa językowo - turystyczna to propozycja dla osób otwartych, ciekawych świata, interesujących się turystyką i aktywnym spędzaniem czasu wolnego, ale także dla tych wszystkich. Turystyka jest obecnie jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się działów usług, a znajomość języków obcych daje większe możliwości nawiązania kontaktów i jest świetnym atutem przy poszukiwaniu pracy.

ROZSZERZENIA:

 • J. POLSKI,
 • J. ANGIELSKI,
 • GEOGRAFIA.

Podczas czteroletniej edukacji w klasie o profilu humanistycznym będziecie mieli szansę na wielowymiarowy rozwój poprzez:

 • znaczne poszerzenie edukacji z zakresu języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie,
 • możliwość udziału w zajęciach specjalistycznych z zakresu prawa i dziennikarstwa,
 • aktywny udział w tematycznych projektach, warsztatach oraz wykładach organizowanych w ramach ścisłej współpracy z WSIiZ w Rzeszowie,
 • udział w szeregu konkursów i olimpiad filozoficznych, historycznych oraz literatury
  i języka polskiego,
 • udział w warsztatach organizowanych na terenie szkoły we współpracy z instytucjami oraz specjalistami z zakresu psychologii, profilaktyki, które pozwolą na odnalezienie własnej drogi edukacyjnej oraz kariery zawodowej,
 • aktywne uczestnictwo w licznych, często niecyklicznych wydarzeniach pokrewnych
  i związanych z profilem klasy, które pozwalają na pogłębienie wiedzy oraz rozwój pasji i zainteresowań związanych z szeroko rozumianymi naukami humanistycznymi,
 • udział w dodatkowych zajęciach takich jak: współpraca z Forum Młodych Dyplomatów, podstawy prawa, warsztaty dziennikarskie.

ROZSZERZENIA:

 • J. POLSKI,
 • HISTORIA,
 • WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE.

Ratownictwo medyczne - to nie tylko jedna z najpiękniejszych pasji, ale również możliwy w Twojej przyszłości prestiżowy zawód medyczny. Podczas zajęć uczniowie szkoleni są z zakresu materiału obejmującego kwalifikowaną pierwszą pomoc, zachowania się w ciężkich sytuacjach oraz podejmowania trudnych decyzji pod presją czasu. W szczególności uczniowie poznają zasady RKO u osób dorosłych, dzieci i niemowląt z użyciem AED. Postępowania z pacjentem urazowym – badanie, zastosowanie odpowiednich pozycji, stabilizacji kręgosłupa, zaopatrywania ran. Zbieranie wywiadu od osób poszkodowanych. Zabezpieczenia górnych dróg oddechowych.

ROZSZERZENIA:

 • BIOLOGIA,
 • CHEMIA.

Uczniowie tej klasy realizują zajęcia z podstaw ratownictwa medycznego jako przedmiotu uzupełniającego.

To odpowiedni wybór dla tych, których fascynują nauki ścisłe takie jak matematyka, fizyka czy informatyka. To również świetna propozycja dla tych, którzy chętnie biorą udział
w licznych olimpiadach i konkursach, nie boją się nowych wyzwań. W trakcie kształcenia uczeń nauczy się rozwiązywać zagadnienia matematyczne za pomocą technologii informatycznej, zdobędzie wiedzę dotyczącą tworzenia i redagowania dokumentów tekstowych, zaawansowanych obliczeń matematyczno-informatycznych, tworzenia stron WWW oraz prezentacji multimedialnych, posiądzie umiejętności praktyczne z zakresu budowy komputera, łączenia i obsługiwania urządzeń komputerowych, pisania programów analizujących problemy matematyczne.

ROZSZERZENIA:

 • MATEMATYKA,
 • INFORMATYKA.