ZST Mielec
Slider
III Liceum Ogólnokształcące - Zespół Szkół Technicznych w Mielcu

Do tej klasy zapraszamy wszystkich uczniów, którzy są zainteresowani psychologią - jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin nauki  oraz jednym z najczęściej wybieranych kierunków studiów. Absolwenci psychologii bardzo szybko znajdują pracę, ciszą się zaufaniem społecznym.

Jeśli chcesz pomagać innym, rozwijać w sobie cechy związane z uważnym słuchaniem, sprawną komunikacją i zdolnością pracy w zespole; jeśli marzysz o wzmacnianiu rozwoju osobistego - to jest to profil dla Ciebie. W ostatnich latach szczególnie pożądane umiejętności na rynku pracy to kompetencje osobiste, społeczne i emocjonalne – stanowią one o wartości pracowników wielu profesji i specjalizacji. Wybierając profil psychologiczny, oprócz wiedzy ogólnej będziesz nabywać te umiejętności poprzez uczestnictwo w zajęciach z podstaw psychologii czy kreatywnych warsztatach treningu interpersonalnego.

Uczniowie tej klasy realizują zajęcia z podstaw psychologii jako przedmiotu uzupełniającego.

ROZSZERZENIA:

  • BIOLOGIA,
  • JĘZYK ANGIELSKI.

Klasa językowo - turystyczna pozwala doskonalić i rozwijać znajomość języków obcych oraz poszerzać wiadomości z geografii świata i Polski, zarówno na zajęciach w szkole, jak i poza nią. Klasa językowo - turystyczna to propozycja dla osób otwartych, ciekawych świata, interesujących się turystyką i aktywnym spędzaniem czasu wolnego. Turystyka jest obecnie jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się działów usług, a znajomość języków obcych daje większe możliwości nawiązania kontaktów i jest świetnym atutem przy poszukiwaniu pracy.

ROZSZERZENIA:

  • J. ANGIELSKI,
  • GEOGRAFIA.

Klasa o profilu humanistycznym jest dobrą propozycją dla uczniów o zainteresowaniach humanistycznych. Oprócz realizacji treści ogólnokształcących na poziomie pozwalającym znaleźć się na wymarzonych studiach, uczniowie klasy  humanistycznej mają możliwość udziału w zajęciach specjalistycznych z zakresu prawa i dziennikarstwa.

ROZSZERZENIA:

  • J. POLSKI,
  • J. ANGIELSKI,
  • HISTORIA.

Klasa o profilu ratownictwo medyczne - jest propozycją dla kandydatów, którzy swoją przyszłość wiążą z kierunkami przyrodniczymi i medycznymi. Ratownictwo medyczne - to nie tylko jedna z najpiękniejszych pasji, ale również możliwy w Twojej przyszłości prestiżowy zawód medyczny. Podczas zajęć uczniowie szkoleni są z zakresu materiału obejmującego kwalifikowaną pierwszą pomoc, zachowania się w ciężkich sytuacjach oraz podejmowania trudnych decyzji pod presją czasu. W szczególności uczniowie poznają zasady RKO u osób dorosłych, dzieci i niemowląt z użyciem AED, postępowania z pacjentem urazowym – badanie, zastosowanie odpowiednich pozycji, stabilizacji kręgosłupa, zaopatrywania ran, zbieranie wywiadu od osób poszkodowanych czy zabezpieczenia górnych dróg oddechowych.

ROZSZERZENIA:

  • BIOLOGIA,
  • J. ANGIELSKI.

Uczniowie tej klasy realizują zajęcia z podstaw ratownictwa medycznego jako przedmiotu uzupełniającego.