ZST Mielec
Slider

Księgozbiór biblioteki

Księgozbiór biblioteki liczy ponad 31 tysięcy woluminów. Zbiory zostały sklasyfikowane wg Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (UKD). Do dyspozycji czytelników są dostępne dwa katalogi:

 • Katalog alfabetyczny
 • Katalog rzeczowy

W czytelni wyodrębniono księgozbiór podręczny, w skład którego wchodzą:

 • encyklopedie
 • słowniki
 • leksykony
 • poradniki
 • albumy
 • roczniki
 • antologie
 • biografie
 • atlasy

Z księgozbioru podręcznego i czasopism korzystają uczniowie naszej szkoły w czytelni. Biblioteka posiada duży wybór czasopism, m.in.:

 • Cogito,
 • Biblioteka w Szkole,
 • Gazeta Wyborcza,
 • Głos Nauczycielski,
 • Newsweek.

Biblioteka jest wyposażona w program Biblioteka szkolna MOL. Księgozbiór biblioteki jest systematycznie wprowadzany do pamięci komputera. Posiadamy dostęp do Internetu, z którego korzystają także nauczyciele wszystkich przedmiotów.

Nauczyciele bibliotekarze prowadzą konkursy dla młodzieży oraz lekcje biblioteczne.
Na tablicy „Biblioteka informuje...” systematycznie zamieszczane są informacje dotyczące działalności biblioteki szkolnej, tj.:

 • zakupu nowych pozycji książkowych,
 • organizowanych konkursach,
 • mających się odbyć imprezach itp.,
 • tematyczne zestawienia bibliograficzne,
 • artykuły ukazujące się w czasopismach dotyczące awansu zawodowego nauczycieli, matury, reform w oświacie.

Biblioteka szkolna aktywnie propaguje kulturę regionalną przez informowanie i współorganizowanie uczestnictwa młodzieży w imprezach organizowanych przez mieleckie placówki kulturalno-oświatowe (Muzeum Regionalne, Samorządowe Centrum Kultury).

Biblioteka ZST współpracuje z Miejską Biblioteką Publiczną SCK w Mielcu oraz z Wojewódzką Biblioteką Pedagogiczną Filia w Mielcu. Przy bibliotece istnieje Koło Miłośników Biblioteki, które działa bardzo aktywnie na rzecz szkoły i biblioteki, współorganizując konkursy, przygotowując gazetki okolicznościowe, pomagając przy organizacji kiermaszów książek i podręczników używanych.

Nauczyciele bibliotekarze i członkowie Klubu Miłośników Biblioteki aktywnie uczestniczą w promowaniu szkoły w ramach Dnia Otwartego Szkoły.

W każdym roku szkolnym, we wrześniu, biblioteka organizuje kiermasz podręczników używanych, który cieszy się niezmiennie bardzo dużym zainteresowaniem ze strony uczniów wszystkich klas ZST.