ZST Mielec
Slider
Aktualności

Drodzy Uczniowie ZST w Mielcu!

Przed nami nowy rok szkolny i katechetyczny, a z nim nowe wyzwania, którym w myśl słów św. Jana Pawła II trzeba będzie sprostać. Zapraszam w piątek 3 września do Kościoła MBNP Mielec (osiedle) na Mszę św. o godzinie 20.00 i czuwanie z modlitwą o dary Ducha Świętego w rozpoczętym roku szkolnym i katechetycznym. Informacje szczegółowe dostępne są: https://www.facebook.com/GrupaApostolskaMBNPMielec/

ks. Marek Zembura - nauczyciel katecheta w ZST

Szanowni Państwo,

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarzadzania z siedzibą w  Rzeszowie prowadzi  ósmą turę rekrutacji do projektu „Uczelnia otwarta dla nastolatków”.

Ósma  tura rekrutacji trwa do 8.09.2021 r.

W ramach projektu realizowane będą warsztaty edukacyjne z trzech bloków tematycznych:

  • Graficzny - 18 h lekcyjnych
  • Multimedialny - 18 h lekcyjnych
  • Lotniczy  - 18 h lekcyjnych

Wykaz sal na rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 - 01.IX.2021 (środa) znajduje się w załączniku.

W naszej szkole egzamin poprawkowy odbędzie się w salach: 65, 105C, 106C, 107C oraz w KLEKS-ie. Imienne listy znajdować się będą na drzwiach każdej z sal. Wejście do szkoły odbywać się będzie wejściem od strony wiaduktu. Na egzamin należy się zgłosić z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym i z ważnym dokumentem tożsamości (dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport). Wszystkie pozostałe warunki obowiązujące podczas majowego egzaminu maturalnego obowiązują również na egzaminie poprawkowym.

W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie z klasy 3AI – Krystian Czachor, Daniel Siembab i Mateusz Socha uczestniczyli w edukacyjnym projekcie z najnowszej historii Polski. Wzięli oni udział w I Turnieju on-line gry planszowej  "Niepodległa"  zorganizowanym przez Instytut Pamięci Narodowej w 100-lecie Bitwy Warszawskiej.

Celem gry jest pokazanie wydarzeń, które doprowadziły do odzyskania przez Polskę niepodległości. Akcja gry obejmuje wydarzenia z lat 1914–1920 tj. okres od wybuchu I wojny światowej do cudu nad Wisłą w 1920 r. Gracze w Internecie podejmowali działania właściwe bohaterom walk o niepodległość,  szerzyli idee niepodległościowe, zabiegali o narodową zgodę oraz umacniali pozycję Polski na świecie podczas konferencji pokojowej w Wersalu w 1919 roku.

Z dumą informujemy, że tegoroczna maturzystka  Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu Patrycja Polak z klasy 4LC została laureatką I podkarpackiego konkursu na esej zorganizowanego przez Filie Collegium Humanum w Rzeszowie we współpracy z Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli .

Celem konkursu była  szeroko rozumiana edukacja społeczna, rozbudzanie zainteresowań związanych z zagadnieniami z zakresu psychologii oraz zmian społecznych, gospodarczych i kulturowych, zachęcanie  do doskonalenia eseistycznych form wypowiedzi, rozwijanie umiejętności poznawczych oraz przenoszenie poznanych zagadnień na język pisany.

W dniu 20 czerwca 2021 roku uczniowie z Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu uczestniczyli w lekcji historii lokalnej. Została ona zorganizowana przez Komitet Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej w Tarnowie w ramach XXVI Galicjaner Shtetl – Dni Pamięci Żydów galicyjskich.

Na cmentarzu żydowskim przy ulicy Traugutta uczniowie z klas 1LS i 1GR wzięli udział w prelekcji dotyczącej zwyczajów cmentarnych i tradycji pogrzebowej wyznawców judaizmu. W/w wykład wygłosiła Izabela Sekulska - przewodnicząca lokalnego stowarzyszenia Mayn Shtetele Melitz/Moja gmina Mielec. Ponadto drugi prelegent pan Stanisław Wanatowicz omówił relacje polsko – żydowskie w Mielcu na przestrzeni wieków, a także przedstawił on młodzieży informacje dotyczące zagłady Żydów mieleckich w marcu 1942 roku w ramach niemieckiej Akcji Reinhardt mającej na celu fizyczną likwidację ludności wyznania mojżeszowego w naszym mieście. Zebrana młodzież z dużym zainteresowaniem wysłuchała relacji o spaleniu  przez niemiecki Wermacht synagogi żydowskiej w Mielcu we wrześniu 1939 roku.  Była to jedna z pierwszych hitlerowskich zbrodni wojennych na okupowanych polskich terenach. Mielecka akcja miała na celu przybliżenie i upamiętnienie ludności żydowskiej zamieszkałej w naszym mieście jako mniejszości religijnej i narodowościowej.

W dniu 20 czerwca 2021 roku uczniowie Zespołu szkół Technicznych w Mielcu uczestniczyli w 2. Rajdzie Miejskim Szlakiem Mieleckich Żołnierzy Wyklętych, który został zorganizowany  przez lokalne Stowarzyszenie Patriotyczny Mielec. W/w rajd miał na celu  zwiedzanie miasta pod kątem poznawania historii miejsc oraz postaci związanych z polskim podziemiem niepodległościowym. Start wyznaczono przed Pomnikiem Armii Krajowej, a zakończenie pod Muzeum Regionalnym w Mielcu. Kolejnymi etapami rajdu były dawna siedziba Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Mielcu, Komenda Milicji Obywatelskiej oraz siedziba PPR w Mielcu. W  czasie rajdu pan Stanisław Wanatowicz i pan Roman Rusin zapoznali uczestników rajdu z  działaniami podziemia antykomunistycznego w naszym regionie i postaci z nim związanych.

Dobiegły końca prace komisji ds. wyboru uczestników projektu pt. „ZST w Mielcu kształci po europejsku”. Spośród chętnych z klasy 2DGg i 2DGp  wyłoniono grupę 17 osób, które w październiku odbędą dwutygodniowe praktyki zawodowe w Grecji. Wyjazd ten będzie finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”.  Kwota przyznanego dofinansowania wynosi 250 tyś. zł.