ZST Mielec
Slider
Aktualności

Nasza szkoła - Technikum Nr 3 oraz III Liceum Ogólnokształcące bierze udział w projekcie „Przerwij krąg przemocy w swojej szkole” organizowanym przez Uniwersytet SWPS, Fundację UNIQA oraz RESQL.

Mamy szansę zdobyć darmowe wdrożenie systemu przeciwdziałania przemocy rówieśniczej RESQL, dzięki któremu będziemy mogli wesprzeć naszych uczniów i nauczycieli w walce z tym zjawiskiem. Aby było to możliwe, potrzebne są nam Wasze głosy!


Jak to zrobić?

  1. Wejdź na stronę: https://www.przerwij-krag-przemocy.pl/ 
  2. Kliknij „Zagłosuj na szkołę”.
  3. Znajdź naszą szkołę na liście i głosuj (wpisz Mielec, a następnie wybierz Technikum Nr 3 bądź III LO).


Głosować można tylko raz dziennie od 20 maja do 2 czerwca 2024 r.

26 kwietnia w auli Zespołu Szkół Technicznych odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego dla klas maturalnych.

Dnia 29 kwietnia 2024 roku, w godzinach 9:45 – 11:30, odbył się szkolny konkurs dotyczący wykorzystania arkusza kalkulacyjnego Excel. W wydarzeniu uczestniczyło 15 uczniów: 12 z Technikum oraz 3 z Liceum. Uczestnicy mieli za zadanie rozwiązać 5 zadań, w których musieli wykazać się swoją wiedzą i umiejętnościami w obsłudze Excela. Spośród uczestników wyłoniono trzech najlepszych:

1 miejsce – Jakub Matera, kl. 3BL

2 miejsce – Bartłomiej Pieróg, kl. 2AI

3 miejsce – Jakub Surowiec, kl. 4BI

Informujemy z radością, że Zespół Szkół Technicznych w Mielcu, po uprzednim przygotowaniu i złożeniu wniosku, już po raz trzeci został zakwalifikowany do udziału w „Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”, uzyskując tym samym wsparcie finansowe w wysokości 15 tysięcy złotych.

Przyznane fundusze zostaną przeznaczone na zakup nowości książkowych, które wzbogacą i uatrakcyjnią księgozbiór, a także na doposażenie biblioteki oraz realizację przedsięwzięć mających na celu promocję i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród młodzieży.

Uchwalony przez Radę Ministrów Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa ma na celu poprawę stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych i szkolnych jako lokalnych ośrodków życia społecznego.

Tegorocznym absolwentom szkół podstawowych, a zarazem pasjonatom lotnictwa nasza szkoła oferuje unikatowy profil zawodowy, jakim jest Technik Mechanik Lotniczy.

Uczniowie tej klasy oprócz standardowych zajęć praktycznych, podczas których zgłębiają specjalistyczną wiedzę z zakresu maszyn lotniczych, biorą również udział w atrakcyjnych spotkaniach z ekspertami w dziedzinie Lotnictwa.

W dniu 25 marca 2024r. rozstrzygnięto V Międzyszkolny Konkurs Literacki organizowany przez Zespół Szkół im. prof. Groszkowskiego w Mielcu. Konkurs przeznaczony był dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Zadaniem uczestników było przygotowanie opowiadania lub wiersza nawiązującego do hasła tegorocznej edycji „Siła przyjaźni”.

Z dumą informujemy, że jury doceniło aż troje naszych uczniów.

Długo i z niecierpliwością oczekiwaliśmy na ogłoszenie wyników Ogólnopolskiej Olimpiady Polonistycznej, zorganizowanej w sesji zimowej 2024 przez OLIMPUS.

Cieszymy się z wysokiego średniego wyniku %, który uzyskał nasz 13.osobowy zespół na tle wyników w kraju i województwie:

Zespół Szkół Technicznych w Mielcu – 75%  (45/60p.)

Województwo – 60% (36/60p.)

Kraj - 63,33% (38/60p.)

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że 5 maja 2024 roku odszedł od nas na zawsze w wieku 79 lat emerytowany nauczyciel Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu, były trener oraz piłkarz ręczny.

Ś. P. mgr Robert Zawada

W zmarłym tracimy wspaniałego wychowawcę młodzieży, oddanego pracy trenera i nauczyciela, życzliwego Współpracownika.’

Różaniec za duszę Zmarłego zostanie odmówiony w Domu Pogrzebowym EDEN w Mielcu w dniu 9 maja 2024 (czwartek) o godzinie 13:00.

Wyprowadzenie Urny z Domu Pogrzebowego „EDEN” w Mielcu do Kościoła p.w. MBNP (Osiedle) nastąpi w dniu 9 maja 2024 r. (czwartek) o godzinie 13:40.

Msza Święta Żałobna odprawiona zostanie o godz. 14:00.

Po nabożeństwie żałobnym nastąpi odprowadzenie Urny na Cmentarz Komunalny w Mielcu.

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Pracownicy Administracji i Obsługi, Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu.

5 maja obchodzony jest  Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Celem Dnia Godności jest uświadomienie społeczeństwu różnorodności i pokazanie możliwości osób niepełnosprawnych intelektualnie, a także zwrócenie uwagi na bariery (edukacyjne, zawodowe, komunikacyjne, prawne, kulturalne itp.), które utrudniają  im prowadzenie normalnego życia.

Odpowiadając na zaproszenie Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną  Koło w Mielcu nasza szkoła aktywnie włączyła się we wspólne świętowanie tego dnia.

Pamiętajcie! Jesteśmy z Wami

Strona 1 z 142