ZST Mielec
Slider
Aktualności

W dniu 07 grudnia 2023 roku uczniowie klas 3 LS oraz 4 GR uczestniczyli w akcji mającej na celu upamiętnienie rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Dzięki wysłuchaniu prelekcji dra Grzegorza Majchrzaka - pracownika Biura Badań Historycznych z Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie – uczniowie poznali kulisy sytuacji politycznej w Polsce w 1981 roku, obecny stan badań nad w/w wydarzeniem historycznym oraz postacie historyczne z nim związane.

W dniu 6 grudnia 2023 r. w naszej szkole odbyły się spotkania informacyjne dotyczące funduszy europejskich dla osób młodych w ramach planowanej akcji „Fundusze na start”. Spotkania przeprowadziły panie: Małgorzata Piechota i Magdalena Szkotnicka-Dziubek z Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Mielcu. W spotkaniach wzięły udział klasy: 5BIp, 5DIp, 5AIp oraz 5AMp.

Powiat Mielecki powierzył Stowarzyszeniu Sursum Corda ("w górę serca") realizację projektu w obszarze nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji oraz edukacji prawnej.

Celem jest zapewnienie powszechnego dostępu do darmowej pomocy, świadczonej w wyznaczonych punktach przez prawników, doradców obywatelskich i mediatorów, wsparcie mieszkańców (w tym młodzieży) w radzeniu sobie z różnymi trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi, a także podniesienie świadomości prawnej i obywatelskiej poprzez różnorodne działania edukacyjne.

15 listopada br. w auli szkolnej odbyła się osobliwa lekcja przeprowadzona przez pracowników mieleckiego salonu Giacomo Conti  znajdującego się w Galerii Navigator.

Jeszcze przed studniówką i maturą męska część naszej społeczności szkolnej mogła poznać podstawowe zasady komponowania stroju oficjalnego, m.in. zasady dobierania długości spodni, krawata,  rękawów marynarki; zalety noszenia kamizelek; zasady łączenia kolorów, stylów czy poszczególnych elementów garderoby.

Kacper Gibek oraz Konrad Ryś - uczniowie klasy 4 GR - 26 listopada 2023 roku reprezentowali naszą szkołę w historycznej grze terenowej: „Chcieli nas zakopać, nie wiedzieli, że jesteśmy ziarnem…”. Zadaniem uczniów było wykonywanie kolejnych zadań związanych z bohaterami podziemia niepodległościowego z okresu II wojny światowej oraz okresu powojennego. Początkiem gry była Polana Niezłomnych k. Szydłowca, a zakończenie questu miało miejsce pod Pomnikiem Żołnierzy Wyklętych na Górce Cyranowskiej.

„Górska wędrówka” – taki tytuł nosił tekst tegorocznego dyktanda przeprowadzonego w ramach Szkolnego Konkursu Ortograficznego w Branżowej Szkole I Stopnia Nr 3. Celem konkursu było sprawdzenie znajomości reguł ortograficznych i interpunkcyjnych. W rywalizacji wzięło udział 13 uczniów.

Wywiadówki ogólnoszkolne w Zespole Szkół Technicznych w Mielcu odbędą się 7 grudnia 2023r. Wykaz sal i szczegółowy harmonogram w załączniku.

Uroczysta II Gala wręczania Podkarpackiego Certyfikatu Edukacyjnego oraz Certyfikatu Podkarpackiej Akademii Innowacji Pedagogicznych przez Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie odbyła się w dniu 23.11.2023 r. w Podkarpackiej Filharmonii im. Artura Malawskiego w Rzeszowie. Galę uroczyście rozpoczęła Dyrektor PZPW w Rzeszowie - Krystyna Wróblewska.

Zespół Szkół Technicznych w Mielcu, na ręce Dyrektora Arkadiusza Gałkowskiego, otrzymał Statuetkę i Certyfikat za wdrażanie i realizowanie innowacji pedagogicznych podnoszących jakość pracy placówki.

Indywidualny Certyfikat z Wyróżnieniem otrzymał Profesor Oświaty, Mieczysław Wilk, za wdrażanie innowacji organizacyjno-metodycznej zatytułowanej „Innowacyjny model kształcenia dualnego według metodologii STEAM w Zespole Szkół Technicznych w Mielcu.

Tematem XVII edycji targów było „Zdrowie psychiczne – umysły w ruchu”.

Międzynarodowe Targi Narzędzi (ITF) to wydarzenie poświęcone społeczności praktyków w ramach programów Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, które skupia różnorodne organizacje i liderów projektów z sektorów młodzieży, sportu, edukacji szkolnej, edukacji dorosłych oraz kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) z całej Europy i poza granicami.

Strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaślanach:  pan Marek Czerw – Naczelnik OSP Jaślany, pan Jarosław Hyjek - absolwent ZST w Mielcu oraz Hubert Czerw – uczeń ZST w Mielcu, przeprowadzili pokaz ratowniczy, zainicjowany z myślą o edukacji młodzieży Zespołu Szkół Technicznych. Wydarzenie to dostarczyło uczniom nie tylko inspirujących doświadczeń, ale również wzmocniło przekonanie o kluczowej roli poczucia odpowiedzialności za zdrowie i życie drugiego człowieka.