ZST Mielec
Slider

Wychowanie

Wychowanie

Poradnik dla rodziców „Jak zapewnić dzieciom bezpieczeństwo w Internecie”

Obszar IV. 4. Efekty pracy wychowawczej, profilaktycznej i opiekuńczej szkoły.

Zawierający wyniki badań ankietowych nt. Bezpieczeństwa uczniów w szkole.

III Liceum Ogólnokształcące - klasa 3AL

Rok szkolny: 2012/13