ZST Mielec
Slider
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 3 - Zespół Szkół Technicznych w Mielcu

Cukiernik to nowoczesny i wymagający zawód przyszłości, stojący przed nowymi wyzwaniami i dający możliwość samorealizacji oraz dużej satysfakcji z wykonywanej pracy. W jej trakcie odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, a także zajęcia praktyczne u pracodawców. Absolwenci tego zawodu są bardzo poszukiwani przez pracodawców, którzy cenią pracownika dobrze przygotowanego do wykonywania tego zawodu, który szybko reaguje na zmieniającą się rzeczywistość.

KWALIFIKACJE:

  • SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych (egzamin organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną),
  • tytuł czeladnika (egzamin organizowany przez Izbę Rzemieślniczą).

"Kucharz jest artystą, a gotowanie sztuką". Niezwykle ważna dla zawodu kucharza jest dobra organizacja pracy, wrażliwość smakowa, wyobraźnia oraz zmysł artystyczno-estetyczny.
To zawód wymagający ciągłego doskonalenia swoich umiejętności oraz zdobywania praktycznej wiedzy. Absolwenci tego zawodu są bardzo poszukiwani przez pracodawców, którzy cenią pracownika dobrze wykształconego, potrafiącego reagować na zmieniającą się rzeczywistość.

KWALIFIKACJE:

  • HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań (egzamin organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną),
  • tytuł czeladnika (egzamin organizowany przez Izbę Rzemieślniczą).

Współcześnie obserwuje się szybki postęp techniczny w zakresie mechanizacji i automatyzacji procesów produkcyjnych. Przejawia on się wprowadzaniem nowoczesnej organizacji i technologii wytwarzania, co powoduje konieczność kształcenia kadr o wysokich kwalifikacjach zawodowych, przygotowanych do obsługi obrabiarek wykonujących złożone operacje z zakresu różnych rodzajów obróbki skrawaniem i zwiększającym się stopniu automatyzacji, wynikającym między innymi z zastosowania komputerów do sterowania maszynami. Pracownicy z kwalifikacjami operatora obrabiarek skrawających poszukiwani są w wielu mniejszych i większych zakładach usługowych i produkcyjnych w regionie, kraju i zagranicą.

KWALIFIKACJE:

  • MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających (egzamin organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną),
  • tytuł czeladnika (egzamin organizowany przez Izbę Rzemieślniczą).

Mechanik pojazdów samochodowych to najważniejszy zawód w branży samochodowej. Zawiera on połączenie wszystkich umiejętności potrzebnych w branży samochodowej od wyprodukowania samochodu, poprzez jego sprzedaż, użytkowanie, obsługę i naprawę, aż po likwidację i recykling. W trakcie nauki uczniowie uzyskują wiedzę i umiejętności z zakresu budowy, użytkowania, diagnostyki, obsługi i napraw pojazdów samochodowych. Mechanik pojazdów samochodowych to wymagający zawód przyszłości, stawiający przed nowymi wyzwaniami i dający możliwość samorealizacji oraz dużej satysfakcji z wykonywanej pracy. Współczesny samochód musi serwisować, obsługiwać i naprawiać specjalista, znający budowę, zasadę pracy oraz tajniki naprawy i obsługi pojazdów. Tą osobą jest mechanik pojazdów samochodowych.

KWALIFIKACJE:

  • MOT.05 – Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych (egzamin organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną),
  • tytuł czeladnika (egzamin organizowany przez Izbę Rzemieślniczą).