ZST Mielec
Slider

Udział uczniów ZST w cyklu wykładów „Wymiary wolności”

W dniu 21.11.2019 roku grupa 53 uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu (2AL i 3AL) wzięła udział w wykładach inaugurujących rok akademicki 2019/2020 na Uniwersytecie Rzeszowskim, w ramach porozumienia o współpracy między instytucjami Uniwersytetu Rzeszowskiego i Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu.

Uroczystego otwarcia kolejnego cyklu wykładów Wymiary wolności dokonali:

dr hab. Andrzej Niemczuk, prof. UR, Instytut Filozofii, wykładem na temat Sens ludzkiej wolności;

dr hab. Jan Pisuliński, prof. UR Instytut Historii,wykładem na temat Wolność a prawa człowieka;

dr hab. Bożena Taras, prof. UR Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa, wykładem na temat Wolność słowa jako świadectwo dojrzałości człowieka.

Co zapamiętali z tych cennych lekcji wychowawczych, historycznych i polonistycznych uczniowie Naszej szkoły ?

Kacper Marzec (2AL) zapamiętał główne przesłanie wykładu dra hab. Andrzeja Niemczuka: wolność to wartość z pogranicza Dobra i Zła, bierze się z ludzkiej świadomości, dlatego może mieć zarówno pozytywne (ze względu na moc czynienia) jak i negatywne (ze względu na niezależność) realizacje.

Dominika Sowa (2AL), dzięki wykładowi dra hab. Jana Pisulińskiego, utwierdziła się w przekonaniu, że o wiele trudniej żyłoby się w dzisiejszej rzeczywistości, gdyby nie postanowienia międzynarodowe takie jak np: Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Konwencja Praw Dziecka, Deklaracja Podstawowych Praw i Wolności

Wszystkim zapadła w pamięć myśl wyrażona przez dr hab. Bożenę Taras, prof. UR: Nasza wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność innego człowieka.

Opiekunami wyjazdu byli mgr Marta Spaniał – Skrzypek i mgr Józef Czerwiec.

Koordynatorem współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim jest Zespół Przedmiotowy Języka Polskiego.

Oprac.:M.Weryńska

Opublikowano w dniu: 2.12.2019 r.
Dostarczono do publikacji w dniu: 2.12.2019 r.

Czytany 1002 razy