ZST Mielec
Slider

Podkarpacka Akademia Motoryzacji - Innowacyjne Szkolnictwo Zawodowe

W dniu 15 listopada 2019 roku zostało podpisane kolejne porozumienie partnerskie, którego stronami są: Powiat Mielecki, Kirchhoff Automotive Mielec, Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu oraz Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu. Porozumienie partnerskie dotyczy kształcenia dualnego uczniów klasy patronackiej (obecna 2BM), kształcącej się w zawodzie technik mechanik. Firma Kirchhoff realizuje staże uczniowskie i nauczycielskie w ramach projektu „Podkarpacka Akademia Motoryzacji - Innowacyjne Szkolnictwo Zawodowe”, którego beneficjentem jest Wschodni Sojusz Motoryzacyjny w Tarnobrzegu. Projekt został opracowany w ramach z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4. Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

Porozumienie partnerskie podpisali:

Stanisław Lonczak – Starosta Powiatu Mieleckiego,

Janusz Soboń – Prezes Zarządu Kirchhoff Polska,

Stanisław Rajda – p.o. Dyrektor ZST Mielec,

Zdzisław Nowakowski – Dyrektor CKPiDN Mielec.

W spotkaniu uczestniczyli również: wicestarosta Powiatu Mieleckiego Andrzej Bryła, pracownicy firmy Kirchhoff, nauczyciele szkoły oraz lokalne media.

Mieczysław Wilk, przed podpisaniem umowy partnerskiej, zaprezentował i omówił dotychczasową współpracę szkoły i firmy Kirchhoff, ze szczególnym uwzględnieniem realizowanego stażu uczniowskiego i nauczycielskiego w roku szkolnym 2018/2019. Wskazał na realne korzyści dla szkoły, uczniów i nauczycieli, wynikające z realizacji projektu i kształcenia dualnego. Pokreślił wzorową współpracę na linii Powiat Mielecki – Kirchhoff Polska – CKPiDN Mielec – ZST Mielec. Omówił również problemy napotykane podczas realizacji projektu oraz sposoby ich rozwiązywania.

Po podpisaniu umowy partnerskiej, wszyscy zabierający głos, zgodzili się z koniecznością kształcenia młodzieży w partnerstwie z zakładami pracy, by uczniowie nie tylko znali teorię ale i umieli wykonywać przyszłe zadania produkcyjne praktycznie.

Opublikowano w dniu: 25.11.2019 r.
Dostarczono do publikacji w dniu: 25.11.2019 r.

Czytany 1142 razy