ZST Mielec
Slider

Program edukacyjny „Kultura bezpieczeństwa”

W styczniu bieżącego roku do Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu wpłynął dokument z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie potwierdzający uczestnictwo naszych uczniów w roku szkolnym 2022/2023 w kolejnej edycji programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”.

Program ten, realizowany przez Państwową Inspekcję Pracy, adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów. Celem działań prowadzonych przez PIP jest kształtowanie świadomości zagrożeń występujących w środowisku pracy wśród młodzieży oraz podniesienie poziomu wiedzy dotyczącej prawa pracy wśród młodych ludzi wchodzących na rynek pracy. Zajęcia prowadzone były w ramach lekcji z przedmiotów: bezpieczeństwo i higieny pracy oraz bezpieczeństwo pracy w Technikum Nr 3 (1AP – 32. uczniów, 1LS – 16. uczniów) i Szkoły Branżowej I Stopnia Nr 3 (1CZ – 31. uczniów).

Program realizował Andrzej Wyzga.