ZST Mielec
Slider

Informacja dla uczniów szkół dla dorosłych w ZST w Mielcu

Informuję, że szkoły dla dorosłych tj. Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych i Szkoła Branżowa II stopnia dla dorosłych rozpoczynają zajęcia w roku szkolnym 2022/2023 od soboty 17 września 2022 r. od godziny 9:00. Sale dla poszczególnych grup będą wywieszone na drzwiach wejściowych do szkoły oraz na tablicy ogłoszeń w segmencie A na parterze. Szczegółowe informacje na temat zajęć otrzymacie od uczących nauczycieli.

Zapraszamy na pierwsze zajęcia

Wicedyrektor ZST
Stanisław Rajda