ZST Mielec
Slider
Aktualności

W dniach 21.03.2017 r. (wtorek) o godzinie 9.45 - 10.30 oraz 22.03.2017 r. (środa) o godzinie 8.00 - 8.45, w auli szkolnej odbędzie się spotkanie z udziałem doradców zawodowych zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mielcu.

W spotkaniu dnia 21.03.2017 r. (wtorek) będą uczestniczyły klasy: 3AL, 3BL, 3CL, 3AZ, 3BZ, 3DZ.

W spotkaniu 22.03.2017 r. (środa) będą uczestniczyły klasy: 4AI, 4BI, 4AM, 4BM, 4DM, 4EM, 4MC.

Wicedyrektor
Zespołu Szkół Technicznych
w Mielcu
mgr Bogdan Tomecki

W dniu 15 marca 2017 roku w auli szkolnej Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu odbyła się prelekcja podsumowującą wszystkie działania uczniów, którzy wzięli udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym, upamiętniającym mieleckich Sprawiedliwych wśród Narodów Świata w lokalnym środowisku. Prelekcję uczniów poprzedziło wystąpienie dyrektora Bogdana Tomeckiego, który przedstawił zgromadzonym cele projektu edukacyjnego.

Prelekcja została wygłoszona w związku z przypadającym na dzień 6 marca br. Europejskim Dniem Pamięci o Sprawiedliwych wśród Narodów Świata oraz 9 marca z okazji 75. rocznicy Zagłady Żydów mieleckich. Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu uczestniczyli aktywnie w realizacji, od grudnia ub. roku do marca 2017 roku, VIII Ogólnopolskiej Edycji Projektu Edukacyjnego – „Kamienie Pamięci. Życie za życie.”

Szanowni Państwo!

KLAPS to ogólnopolski konkurs filmowy organizowany już po raz dziewiąty przez Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Bydgoszczy, skierowany do młodzieży w wieku od 15 do 24 lat. Filmy są oceniane w 4 kategoriach: film fabularny, reportaż, teledysk i animacja.

Konkurs otrzymał patronat m. in. Ministerstwa Edukacji Narodowej, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej czy Międzynarodowego Festiwalu Camerimage, co poświadcza wysokie walory edukacyjne i artystyczne przedsięwzięcia. Wśród patronów medialnych Konkursu znajdują się m. in. TVP Kultura, Gazeta Wyborcza i Radio Eska.

Młodzież naszej szkoły aktywnie uczestniczy w kolejnych lokalnych i regionalnych oraz patriotycznych inicjatywach społecznych, mających na celu upamiętnienie bohaterów walk o niepodległość II Rzeczypospolitej. W dniu 5 marca br. uczennica klasy 3 BL Karolina Borowiec, jako starsza druhna, zainspirowała i zaangażowała 1 Mielecką Drużynę Harcerską „Burza” im. J. Kantora oraz 16. Mielecką Drużynę Harcerską „Róża Wiatrów” do uczestnictwa w kweście miejskiej zorganizowanej przez Klub Historyczny "Prawda i Pamięć". Celem działań akcji obywatelskiej było zebranie funduszy na budowę Pomnika Żołnierzy Niezłomnych w Mielcu, aby upamiętnić w godny sposób w naszym mieście bohaterów polskiego podziemia niepodległościowego.

W związku ze szkoleniem z BHP odwołuję z wtorku spotkania w sprawie promocji szkoły.

Spotkania odbędą się w środę o godz.15.00 w sali 106C

Zapraszam wszystkich chętnych.

Wicedyrektor
Zespołu Szkół Technicznych
w Mielcu
mgr Bogdan Tomecki

We wtorek o godzinie 15.00. odbędzie się pierwsze spotkanie zespołu d/s promocji szkoły - Dzień  Otwarty.

Zapraszam wszystkich chętnych nauczycieli do sali 106C.

Natomiast o godz. 14.30 odbędzie  się drugie spotkanie w sprawie konferencji z Podkarpackim Kuratorem Oświaty.

Wicedyrektor
Zespołu Szkół Technicznych
w Mielcu
mgr Bogdan Tomecki

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska skierowała list do  Dyrektorów Szkół, Nauczycieli i Pracowników Oświaty. Pełna treść listu znajduje się w załączniku artykułu.

W dniu 3 lutego 2017 r. w szkolnej bibliotece odbyło się podsumowanie ogólnoszkolnego konkursu czytelniczego „Moja lista bestsellerów”.

Celami konkursu było wzbogacanie wiedzy o utworach, autorach i okolicznościach powstania dzieła; rozwijanie wyobraźni i zainteresowań oraz wyrabianie nawyku świadomego czytelnictwa. Konkurs miał na celu również zachęcanie uczniów do czytania i kształcenie poprawności stylistycznej i ortograficznej.

Dnia 1 marca 2017 r. na spotkaniu Sejmiku Uczniowskiego dokonano wyboru członków Zarządu Samorządu Uczniowskiego ZST.

Po krótkiej prezentacji kandydatów odbyło się głosowanie, w wyniku którego:

  • przewodniczącym SU ZST został Wiktor Stopa (3MC),
  • przewodniczącym Technikum nr 3 został Tomasz Ciejka (3AI).
Strona 1 z 26