ZST Mielec
Slider
Aktualności

W dniu 31 marca 2017 r. Zespół Szkół Technicznych w Mielcu, przy współpracy Sekcji Ratowników Drogowych Automobilklubu, zorganizował Powiatowy Konkurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej Szkół Gimnazjalnych. Impreza odbyła się pod Honorowym Patronatem Starosty Powiatu Mieleckiego Zbigniewa Tymuły.

Celem konkursu była popularyzacja tematyki pierwszej pomocy wśród młodzieży gimnazjalnej, a zwłaszcza umiejętności praktycznych w tym zakresie, wymiana wzajemnych doświadczeń nauczycieli edukacji dla bezpieczeństwa, a także promocja Zespołu Szkół Technicznych, w tym również jako placówki oświatowej, szczególnie zaangażowanej w krzewienie nauki pierwszej pomocy przedmedycznej.

Uwzględniając prośby wielu nauczycieli przenoszę spotkanie podsumowujące dni otwarte ZST Mielec z poniedziałku na wtorek (tj. 11.04.2017r.) na godz. 14:30.

Zapraszam

Wicedyrektor
Zespołu Szkół Technicznych
w Mielcu
mgr Bogdan Tomecki

W ramach promocji działań realizowanego w naszej szkole projektu Erasmus+2015 „Mój zawód na europejskim rynku pracy - jakie mam szanse?” dla beneficjentów projektu - grupy uczniów Technikum Gastronomicznego (14 osób z klasy 4DG, które były na praktykach w Niemczech w roku szkolnym 2015/2016 i 13 osób z klasy 3DG wybierających się do Niemiec w kwietniu 2017) zorganizowano wycieczkę przedmiotową do Krakowa.

W poniedziałek tj. 10.04.2017r. o godzinie 14.30 w Kleksie odbędzie się spotkanie z nauczycielami zaangażowanymi w przygotowanie i przeprowadzenie Dni Otwartych ZST.

W trakcie spotkania zostanie przedstawiony harmonogram wyjazdów do poszczególnych gimnazjów.

Zapraszam

Wicedyrektor
Zespołu Szkół Technicznych
w Mielcu
mgr Bogdan Tomecki

Uczeń klasy 2 LM, Kamil Duszkiewicz ,został  finalistą XVII Podkarpackiego Konkursu Matematycznego im. Franciszka Leji. Opiekę nad uczniem sprawowała mgr Liliana Trębska.

W dniach 31 marca – 1 kwietnia w Bieruniu odbyło się prestiżowe wydarzenie – finał XL OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY WIEDZY ELEKTRYCZNEJ I ELEKTRONICZNEJ (OOWEE) organizowanej przez Akademię Hutniczo – Górniczą w Krakowie.

Honorowy patronat nad Olimpiadą przyjęli: Minister Edukacji Narodowej, Minister Energii, Śląski Kurator Oświaty, Starosta Bieruńsko-Lędziński, Tauron S.A., Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., Elektrobudowa S.A., Cisco Networking Academy.

Głównym celem Olimpiady jest rozwijanie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych zainteresowania wiedzą techniczną, podnoszenie poziomu kształcenia zawodowego, upowszechnienie kultury technicznej oraz nowych trendów i rozwiązań technicznych, a także zachęcenie uczniów do dalszego kształcenia na poziomie akademickim.

Laureaci i finaliści OOWEE zostają zwolnieni z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (automatycznie uzyskują maksymalną ilość punktów) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej. Laureaci i finaliści OOWEE zgodnie z uchwałą Senatu AGH przyjmowani są na studia z pominięciem warunków rekrutacji.

Dnia 05 i 06.IV.2017 (tj. środa i czwartek) ze względu na „Dni Otwarte ZST” lekcje zostają skrócone i trwają:

0) 700 – 725
1)
730 – 755
2)
800 – 825
3)
830 – 855
4)
900 – 925
5)
930 – 955

Po 5 lekcji wszystkie klasy udają się do domu.

Zajęcia praktyczne i zajęcia w CKPiDN oraz Zespole Szkół im J.Groszkowskiego odbywają się normalnie.

Uczniowie zapisani u Wicedyrektora mgr. Bogdana Tomeckiego do oprowadzania gimnazjalistów proszeni są o zgłoszenie się we wtorek o godzinie 9:30 w sali 106 seg. C.

I Grupa: 10-10.30 aula szkolna → z auli → sala fitness (obok auli)→ s.65 ( p. Całka) i korytarz naprzeciw tej sali (projekty unijne p. Kasprzyk) → do seg. A korytarz obok s.7 (pokaz ratownictwa medycznego p. Wyzga)→ s.1 (p. Czerwiec i p. Paduch) → s. 11 (p. Chmiel) → s. 103 (p. Chmaj) → s. 201 (p. Gąsowska) → przejście schodami tylnymi do → gastronomii (wejście za s.20) → przejście dołem do pawilonu sportowego → powrót tą samą drogą do seg. C → sale siłownie → s.75 (symulator lotów) → s. 116 (kącik informatyczny p. Skowron i p. Madej) → przejście do Zespołu Szkół Budowlanych (tu odbierają młodzież ich nauczyciele).

W razie ewentualnych „korków” prosi się oprowadzających o zamianę kolejności sal.

II Grupa: 10-10.30 aula szkolna → przez oszklone drzwi do seg. C s. 116 (kącik informatyczny p. Skowron i p. Madej) → s. 75 (symulator lotów) → przejście przez boczne drzwi (obok klatki schodowej) na zewnątrz do pawilonu sportowego → powrót ta samą drogą do seg. C → sale siłownie → gastronomia (wejście za barem) → s.11 (p. Chmiel) → do seg. A → s.1 (p. Czerwiec i p. Paduch) → korytarz obok s.7 (pokaz ratownictwa medycznego p. Wyzga) → s.201 (p. Gąsowska) → w stronę auli → s.65 (p. Całka) i korytarz naprzeciw tej sali (projekty unijne p. Kasprzyk) → sala fitness → przez oszklone drzwi → przejście do Zespołu Szkół Budowlanych (tu odbierają młodzież ich nauczyciele).

W razie ewentualnych „korków” prosi się oprowadzających o zamianę kolejności sal.

Uwaga:

  • każda grupa max.20 osób,
  • nauczyciele do oprowadzania muszą być w auli do dyspozycji Dyrektora (dotyczy nauczycieli, którzy zapisali się na listę podczas ostatniego spotkania organizacyjnego),
  • odpowiedzialni za dzielenie grup; J. Śpiewak, M. Rządzka,
  • odpowiedzialna za młodzież oprowadzającą; S. Gołas
  • odpowiedzialni za rejestr przybywającej młodzieży; E. Turek, D. Kusek,
  • odpowiedzialni za występ w auli; H. Pastuła, M. Weryńska, K. Wrażeń, J. Wróblewska-Kapusta, K. Mosio, E. Cichoń-Kierys, J. Jagusiak, P. Madej.

22 marca 2017 r. odbył się w naszej szkole II etap Konkursu Matematycznego Klas Pierwszych, organizowanego corocznie od roku szkolnego 2000/2001. Imprezę rozpoczął mgr Stanisław Rajda – główny pomysłodawca konkursu. Następnie dyrektor szkoły mgr inż. Mariusz Wojciechowski zwracając się do uczestników, podkreślił wagę matematyki, jako jednego z najważniejszych przedmiotów szkolnych. Dyrektor szkoły dodał również, że w obecnym czasie matematyka zaczyna odgrywać coraz donośniejszą rolę w życiu codziennym, dlatego jest tak ważna i życzył wszystkim uczestnikom powodzenia w rozwiązywaniu zadań konkursowych. Wyraził również uznanie dla uczestników, podkreślając, że mimo iż jest ich niewielu to jednak przede wszystkim należy stawiać na jakość.