ZST Mielec
Slider
Aktualności

14 uczniów z klasy 3 DG (klasa o profilu technik żywienia i usług gastronomicznych) przebywa właśnie na praktykach zawodowych w Irlandii. Ich wyjazd na zagraniczny staż był możliwy dzięki środkom finansowym, jakie nasza szkoła otrzymała na realizację projektu „Wiedza i doświadczenie – tak osiągnę sukces!”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”. Tym samym jest to już druga grupa uczniów kształcących się w tym zawodzie, jaka mogła wyjechać do Irlandii w ramach tego projektu. Koordynatorką działań jest mgr Marzena Kasprzyk.

W dniu 5 kwietnia 2019 roku w Zespole Szkół Technicznych w Mielcu odbyła się 9. Gala Języka Angielskiego, w której wzięło udział 76 uczniów z 19 szkół z powiatu mieleckiego, w tym 4 szkoły ponadgimnazjalne (26 uczniów), 6 gimnazjów (18 uczniów) oraz 9 szkół podstawowych (32 uczniów). Gośćmi specjalnymi byli uczniowie i nauczyciele 3. szkół zagranicznych (Estonia, Grecja, Rumunia).

Na uroczystości językowo-kulturowej swoją obecnością zaszczycił starosta powiatu mieleckiego, Pan mgr inż. Stanisław Lonczak, który objął całe przedsięwzięcie honorowym patronatem i ufundował wszystkie nagrody. Obecni byli również dyrektorzy ZST: mgr inż. Mariusz Wojciechowski i mgr Bogdan Tomecki.

Gala obejmowała 4 konkursy: powiatowy indywidualny konkurs języka angielskiego „Matura English”, powiatowy drużynowy konkurs wiedzy o Wielkiej Brytanii i USA, IV Gimnazjalną Olimpiadę Języka Angielskiego oraz I Powiatową Olimpiadę Języka Angielskiego (dla ósmoklasistów).

W dniu 27 marca br. Zespół Szkół Technicznych w Mielcu, przy współpracy Sekcji Ratowników Drogowych Automobilklubu, zorganizował Powiatowy Konkurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej 2019. Impreza odbyła się pod Honorowym Patronatem Starosty Powiatu Mieleckiego Stanisława Lonczaka.

Celem konkursu była popularyzacja tematyki pierwszej pomocy wśród młodzieży szkół podstawowych, a zwłaszcza umiejętności praktycznych w tym zakresie, wymiana wzajemnych doświadczeń nauczycieli edukacji dla bezpieczeństwa, a także promocja Zespołu Szkół Technicznych, w tym również jako placówki oświatowej szczególnie zaangażowanej w krzewienie nauki pierwszej pomocy przedmedycznej.

Informuję wszystkich nauczycieli, że przekazanie arkuszy i materiałów egzaminacyjnych części pisemnej odbywać się będzie w sali nr 1.

Zapraszam wszystkich członków komisji na godz. 8:00/13:00.

Natomiast materiały do egzaminów ustnych będą wydawane w gabinecie wicedyrektora - 109 seg. C. Zapraszam wszystkich członków komisji 40 minut przed rozpoczęciem egzaminu.

Wicedyrektor

mgr Bogdan Tomecki

Zapraszam uczniów na zajęcia od poniedziałku (29.04.2019r.) według nowego planu lekcji.

Wicedyrektor

  mgr Bogdan Tomecki

W dniach 1-5 kwietnia 2019  młodzież i nauczyciele biorący udział w projekcie DOVES – Detectives Of ViolencE in Schools programu Erasmus+ gościli partnerów projektu z zaprzyjaźnionych szkół z Rumunii, Grecji i Estonii. Łącznie w spotkaniu wzięło udział 33 uczniów oraz 12 nauczycieli. Koordynatorem i organizatorem wymiany młodzieży była mgr Małgorzata Buś.

Podczas pięciodniowego pobytu młodzież brała udział w warsztatach psychologicznych poświęconych tematyce przemocy szkolnej, wcielała się w role mediatorów rówieśniczych i rozwiązywała problemy dotyczące problemu przemocy wśród nastolatków. Wszystko to odbywało się pod czujnym okiem naszej szkolnej psycholog mgr Joanny Szatkowskiej.

W dniach 28 – 30 marca 2019 r. w Szczecinie odbył się centralny etap XXIII Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności, w którym wzięło udział 64 uczniów szkół średnich z całej Polski. Reprezentantką Technikum nr 3 Zespołu Szkół Technicznych była Natalia Słąba z klasy 4 EG, która zdobyła tytuł Finalisty Olimpiady.

Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności jest trójstopniowa i spełnia wszystkie wymagania Ministra Edukacji Narodowej. W eliminacjach okręgowych, które odbyły się w pierwszym półroczu bieżącego roku szkolnego, uczennice Technikum nr 3 w ZST Natalia Słąba i Joanna Łabaj osiągnęły wysokie wyniki – zajęły odpowiednio V i VI miejsce. Niestety, Joasi do zakwalifikowania się do eliminacji centralnych zabrakło jedynie 2 punkty.

Informuję uczniów klas maturalnych, że uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019 nastąpi dnia 26 kwietnia 2019r. (piątek) o godz. 8.30 w auli szkolnej, a następnie w salach lekcyjnych wg harmonogramu:

3AL – wych. p. J.Śpiewak sala 302C
3BL – wych. p .Augustyńska sala 301C
3CL – wych. p. H.Pastuła  sala 106C
LOdD – opiekun p. E.Dubiel sala 207C
4AI – wych. p. A.Hryniszyn sala 306C
4BI – wych. p. M.Sroczyńska-Kieszek sala 220
4BM – wych. p. E.Mikowska sala 218
4LM – wych. p. D.Kusek sala 104C
4DC – wych. p. B.Machała sala 203C
4DG – wych. p. D.Jarząb sala 20
4EG – wych. p. M.Kasprzyk sala 201C

W dniu 16.04 2019 r (wtorek) o godz. 16:00 w sali 106C (seg. C ZST) odbędzie się zebranie Rady Rodziców, na które zapraszam przewodniczących Rady z poszczególnych klas.

Celem zebrania jest wytypowanie dwóch przedstawicieli Rady Rodziców do komisji konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora ZST w Mielcu.

W przypadku braku kworum drugi termin posiedzenia odbędzie się w tym samym dniu o godz. 16:30.

Marek Midura
przewodniczący Rady Rodziców Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu

Zarządzenie

Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu

Nr 021.9.2019 z dnia 12 kwietnia 2019r.

Informuję wszystkich członków Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu, że w dniu 17 kwietnia 2019 r. (środa) w sali KLEKS odbędzie się klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej ZST w Mielcu.

Godz. 16:00

  • III LO

Godz. 16:30

  • Technikum Nr 3

Do wiadomości:

DW, DZ, KA, nauczyciele ZST