ZST Mielec
Slider
Aktualności

W dniu 21.04.2017 roku o godz.8.30 w urokliwych wnętrzach Pałacyku Oborskich w Mielcu, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu, mgr inż. Mariusz Wojciechowski oraz dyrektor Muzeum Regionalnego w Mielcu, mgr Jerzy Skrzypczak wręczyli nagrody zwycięzcom konkursu Kossakowie- piewcy obyczaju i tradycji szlacheckiej.

Wykaz sal na wywiadówki ogólnoszkolne w Technikum Nr 3 - dnia 08 czerwca 2017r. (czwartek) godz. 17.00.

Zebranie z rodzicami uczniów III Liceum Ogólnokształcącego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 odbędzie się w czwartek 8.06.2017 r. o godz. 16.00 wg niżej zamieszczonego harmonogramu:

17 maja 2017 ogłoszone zostały wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Manga zorganizowanego przez XXI Liceum Ogólnokształcące im. S.I. Witkiewicza - Witkacego w Krakowie pod patronatem dyrektora Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha.

Konkurs adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych obejmował prace literackie i plastyczne, których przewodnim motywem jest manga. Miał on na celu prezentację zainteresowań i uzdolnień plastycznych oraz literackich młodzieży, rozbudzenie kreatywności uczestników konkursu, a także kształtowanie postawy aktywnych i krytycznych odbiorców oraz twórców sztuki.

Zespół Szkół Technicznych współuczestniczy w akcji Edukacyjnej „Twoja krew, moje życie” organizowanej w ramach programu polityki zdrowotnej „Zapewnienie Samowystarczalności Rzeczpospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020”.

Współpraca polega na przeprowadzeniu lekcji z zakresu Honorowego krwiodawstwa wśród uczniów szkoły z wykorzystaniem materiałów przekazanych przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie.

Świadomość tego, jakie korzyści płyną z podjęcia działania propagowania idei honorowego krwiodawstwa w szkole-ogromną satysfakcje i uczucie spełnienia się, uczynienia swego życia bardziej wartościowszym-ma ogromny wpływ na postawy młodzieży i wzbudza w nich chęć niesienia drugiemu człowiekowi bezinteresownej pomocy.

W dniu 26 maja 2017 roku w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie odbyła się uroczysta gala finałowa VIII edycji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego – Kamienie Pamięci. Życie za życie. Uczestniczyli w niej także, jako finaliści, uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu, którzy tworzyli 2 zespoły projektowe pod opieką nauczyciela historii Pawła Wala. W ramach projektu, którego organizatorem jest Instytut Pamięci Narodowej – Oddział w Rzeszowie oraz Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej, przedstawiali i upamiętniali w środowisku lokalnym dwie postacie Sprawiedliwych wśród Narodów Świata z regionu mieleckiego. W projekt w tym roku zaangażowało się w całej Polsce 66 grup pasjonatów historii. Podziękowania dla ich pracy wyrazili wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Mateusz Szpytma, dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie dr Dariusz Iwaneczko, rektor WSPiA prof. Jerzy Posłuszny, prof. Czesław Kłak, prof. Wacław Wierzbieniec, dr Anna Stróż, mjr. Mirosław Murdza z 3 Podkarpackiej BOT, oraz uczestnicy projektu wraz z opiekunami. Projekt został zorganizowany pod patronatem Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej oraz Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla. 

Dnia 11.05.2017 roku w budynku „Kany” uczniowie klasy 1 BZ wzięli udział w konferencji historyczno-religijnej, pt.: „Na fundamentach wiary z okazji jubileuszu 70-lecia parafii MBNP (1947-2017)”.

Organizatorami spotkania było Muzeum Regionalne oraz Klub Inteligencji Katolickiej, działający na terenie miasta.

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska skierowała list do Rodziców. Pełna treść listu znajduje się w załączniku artykułu.

19 maja 2017 r., w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich, w Zespole Szkół Technicznych w Mielcu odbyło się spotkanie, na którym zaproszeni goście mogli obejrzeć prezentację multimedialną na temat: „Termomodernizacja obiektów ZST w Mielcu z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii”.

Głównym punktem programu była niezwykle interesująca i profesjonalnie przeprowadzona prelekcja zastępcy dyrektora Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „PROPER” Sp. z o.o. w Lublinie, pełniącego jednocześnie funkcję kierownika Pracowni Projektowej pana Janusza Targońskiego, którego doświadczenie i wiedza techniczno – inżynieryjna w zakresie opracowań koncepcyjnych nowoczesnych systemów służących ochronie środowiska pozwala spółce „PROPER” utrzymywać się w gronie czołowych firm tej branży w kraju.

W przekonaniu, że fizyka jest ciekawym przedmiotem, utwierdziła się 50-cio osobowa grupa młodzieży ZST, która 12 maja 2017 r. wraz z paniami Anną Dudek i Elżbietą Dubiel, organizatorami wyjazdu, uczestniczyła w XIX Pokazach z Fizyki organizowanych w Rzeszowie przez Oddziały Lubelski i Rzeszowski Polskiego Towarzystwa Fizycznego oraz Politechnikę Rzeszowską.