ZST Mielec
Slider
Aktualności

W dniach 11,12,13 września (poniedziałek, wtorek, środa) Biblioteka Szkolna ZST organizuje kiermasz używanych podręczników szkolnych. Podręczniki będzie można sprzedać/kupić w auli szkolnej w godz. 10.30-10.50.

Serdecznie zapraszamy!

Szczegółowe informacje w bibliotece.

Wykaz sal na rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 w III Liceum Ogólnokształcącym, Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 3 i Branżowej Szkole I Stopnia Nr 3 dnia 4 września 2017 r. (poniedziałek) godz. 9.00 znajduje się w dalszej części informacji.

25.08.2017r. - egzaminy poprawkowe

28.08.2017r. - egzaminy poprawkowe

od godz. 8.00 - Aula, harmonogram dostępny w sekretariacie.

 

30.08.2017r - godz.8.00, Aula - Konferencja Plenarna.

4.09.2017r - uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

7.45  -  Msza Święta , Kościół MBNP Mielec

9.00  -  III LO, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Aula + sale lekcyjne

10.30 - Technikum Nr3, Aula+sale lekcyjne

Uwaga!!!

Parking szkolny wyłączony z użytku ze względu na prowadzone prace budowlane.

Bardzo proszę przewodniczących zespołów przewodniczących o przesłanie do pana Pawła Skowrona wykazu podręczników na rok szkolny 2017/2018.

Termin - do 28.08.2017r.

Wicedyrektor
Zespołu Szkół Technicznych
w Mielcu
mgr Bogdan Tomecki

Z głębokim żalem informujemy, że 23 sierpnia 2017r. odeszła nasza koleżanka Urszula Polak – nauczycielka języka polskiego, wychowawca. Była wybitnym pedagogiem, niekwestionowanym autorytetem, wielkim przyjacielem młodzieży.

Zapamiętamy Ją uśmiechniętą, kochającą ludzi i życie.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 25 sierpnia (piątek) o godzinie 11.00 w kościele pw. Ducha Św. (Borek), a następnie na Cmentarzu Parafialnym w Chorzelowie.

1. Część pisemna - 22.08.2017r. godz. 9.00 sala  - KLEKS

2. Ogłoszenie wyników - 12.09.2017r.

3. Wydanie świadectw, aneksów i informacji o wynikach - 12.09.2017r. - sekretariat seg.C 109C.

Wicedyrektor
Zespołu Szkół Technicznych
w Mielcu
mgr Bogdan Tomecki

W związku z tym, że od 1 września  2017 roku dotychczasowa 3-letnia zasadnicza szkoła zawodowa przekształci się w 3-letnią branżową szkołę I stopnia bardzo proszę przewodniczących zepołów przedmiotowych o opracowanie szkolnych planów nauczania.

Dla przykładu podaję link do: PRZYKŁADOWY PLAN REALIZACJI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PRZEDMIOTOWE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE ZAWÓD: MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103

Aktualny przydział przedmiotów w załączniku.

Termin wykonania do 29.09.2017r.

Wicedyrektor
Zespołu Szkół Technicznych
w Mielcu
mgr Bogdan Tomecki

 

Zapraszam wszystkich nauczycieli i uczniów do udziału w obchodach 73. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.
Miejsce obchodów POMNIK ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ ul. Sienkiewicza (przy starym cmentarzu).
Program (1 sierpnia 2017, godz. 16.45)
16:45 – zbiórka uczestników przy pomniku
17:00 – włączenie syren alarmowych symbolizujących godzinę „W”; rozpoczęcie uroczystości poprzez odśpiewanie hymnu państwowego
17:10 – wystąpienia okolicznościowe
17:25 – uczczenie pamięci poległych i zamordowanych uczestników powstania; złożenie kwiatów oraz zapalenie zniczy przy pomniku
17:40 – zakończenie uroczystości

Wicedyrektor
Zespołu Szkół Technicznych
w Mielcu
mgr Bogdan Tomecki

Dnia 21 czerwca 2017 roku w Sali Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego miała miejsce publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Marka Paducha pt. Ethnosemantics of the Concept of Happiness in American English and Polish (Etnosemantyka pojęcia szczęścia w amerykańskiej odmianie języka angielskiego i w języku polskim). W obronie pracy doktorskiej mieleckiego doktoranta uczestniczyli profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Rzeszowskiego, pracownicy Instytutu Filologii Angielskiej UR, doktoranci Wydziału Filologicznego UR oraz inni goście. Swoją obecnością zaszczycił również dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu, mgr inż. Mariusz Wojciechowski i wicedyrektor ZST, mgr Bogdan Tomecki.

15 maja 2017 r. odbyła się XI edycja Powiatowego Konkursu Literackiego „Tu wszędzie jest moja Ojczyzna”. Patronat honorowy nad konkursem objęła posłanka na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Krystyna Skowrońska, która jest pomysłodawczynią i głównym sponsorem wyjazdu zwycięzców do Warszawy, aby zobaczyć budynek i wnętrze Sejmu.