ZST Mielec
Slider

Publikacje

Andrzej Wyzga

Program szkolenia młodzieży - PODSTAWOWE ZABIEGI RESUSCYTACYJNE (BLS) I AUTOMATYCZNA DEFIBRYLACJA ZEWNĘTRZNA (AED) OSÓB DOROSŁYCH WG WYTYCZNYCH ERC 2010.

Podstawowe zabiegi resuscytacyjne i automatyczna defibrylacja zewnętrzna osób dorosłych wg wytycznych ERC 2010.

Program szkolenia młodzieży w zakresie Podstaw Podtrzymywania Życia (BLS) oraz Automatycznej Defibrylacji Zewnętrznej AED

Materiał pomocniczy dla młodzieży uczestniczącej w szkoleniu BLS/AED w ramach akcji Ferie w ZST

Program zajęć pozalekcyjnych w r. szk. 2011/2012

Materiały szkoleniowe dla młodzieży uczestniczącej w akcji Ferie w ZST – Zimowa Szkoła Pierwszej Pomocy 2011/2012. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach.

Ferie w ZST – Zimowa Szkoła Pierwszej Pomocy 2011/2012. Program szkolenia młodzieży - Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach.

Zimowa Szkoła Pierwszej Pomocy 2012/2013. Podstawowe Zabiegi Resuscytacyjne (BLS) i Automatyczna Defibrylacja Zewnętrzna (AED) Osób Dorosłych.

Program szkolenia młodzieży - PODSTAWOWE ZABIEGI RESUSCYTACYJNE (Basic Life Support – BLS) I AUTOMATYCZNA DEFIBRYLACJA ZEWNĘTRZNA (Automated External Defibrillation – AED) OSÓB DOROSŁYCH

Program zajęć pozalekcyjnych w r. szk. 2012-2013.

AUTOMATYCZNA DEFIBRYLACJA ZEWNĘTRZNA (Automated External Defibrillation – AED) OSÓB DOROSŁYCH WG WYTYCZNYCH ERC 2010. Program zajęć pozalekcyjnych w r. szk. 2014/2015.

RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA (CARDIOPULMONARY RESUSCITATION - CPR) OSÓB DOROSŁYCH WG WYTYCZNYCH ERC 2010. Zajęcia pozalekcyjne w r. szk. 2014/2015.

PODSTAWOWE ZABIEGI RESUSCYTACYJNE (Basic Life Support – BLS) I AUTOMATYCZNA DEFIBRYLACJA ZEWNĘTRZNA (Automated External Defibrillation – AED) OSÓB DOROSŁYCH WG WYTYCZNYCH ERC 2010. Materiały szkoleniowe biorących udział w zajęciach pozalekcyjnych w r. szk. 2014/2015.

PODSTAWOWE ZABIEGI RESUSCYTACYJNE (Basic Life Support – BLS) i AUTOMATYCZNA DEFIBRYLACJA ZEWNĘTRZNA (Automated External Defibrillation – AED) OSÓB DOROSŁYCH WG WYTYCZNYCH ERC 2010. Program zajęć pozalekcyjnych w r. szk. 2014/2015

Program szkolenia młodzieży - RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA (CARDIOPULMONARY RESUSCITATION - CPR) OSÓB DOROSŁYCH WG WYTYCZNYCH ERC 2010