ZST Mielec
Slider

Technikum Nr 3 - Technik robotyki

Zawód technik robotyki jest jednym z bardziej atrakcyjnych zawodów przyszłości. Istotnym składnikiem robotyki jest mechanika, elektrotechnika, elektronika, automatyka oraz informatyka. Wiedza zdobywana przez uczniów jest szeroka, nabywają oni wiedzę i umiejętności na wysokim poziomie z mechaniki, elektrotechniki, elektroniki i programowania.

Zawód technik robotyki jest odpowiedzią na potrzeby dynamicznie zmieniającej się światowej gospodarki, która w coraz większym stopniu opiera się na automatyzacji i robotyzacji procesów wytwórczych. Wychodzi naprzeciw zarówno rynkowi pracy, jak i oczekiwaniom młodych ludzi, którzy chcą się kształcić w kierunkach gwarantujących zdobycie atrakcyjnego, dobrze płatnego i cenionego przez pracodawców zawodu. Zawód technik robotyki jest ściśle związany z kierunkiem rozwoju przemysłu lotniczego, maszynowego oraz przetwórczego i został stworzony poprzez współdziałanie z podmiotami gospodarczymi. Dzięki współpracy z firmami z terenu SSE Euro-Park Mielec prowadzącymi produkcję zrobotyzowaną, uczniowie będą mogli część praktycznych zajęć zawodowych realizować w realnym środowisku pracy.

Praktyka zawodowa będzie realizowana w klasie drugiej (2 tygodnie), trzeciej i czwartej (4 tygodnie) i odbywać się będzie w firmach z terenu SSE Euro-Park Mielec prowadzących produkcję zrobotyzowaną. Większość zajęć z zakresu kształcenia zawodowego będzie realizowana w CKPiDN w Mielcu, a niektóre zajęcia zawodowe w klasie czwartej i piątej będą odbywały się w warunkach przemysłowych w firmach na terenie SSE Euro-Park Mielec. Kierunek będzie objęty patronatem naukowym przez Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie.

Współpraca z przemysłem gwarantuje uczniom praktyki, staże i możliwość szybszego zatrudnienia po ukończeniu szkoły. Naukowy patronat AGH gwarantuje specjalne przygotowanie do dalszego kształcenia po ukończeniu szkoły.

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik robotyki będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie montażu, uruchamiania i obsługi układów mechanicznych i elektronicznych robotów. Będzie posiadał umiejętności dobierania i posługiwania się narzędziami do obróbki materiałów, wykonywania pomiarów wielkości mechanicznych i elektrycznych, czytania, wykonywania szkiców i rysunków elementów konstrukcji robotów, montowania, uruchamiania i obsługi układów mechanicznych i elektronicznych robotów. W zakresie eksploatacji i programowania robotów przemysłowych absolwent będzie przygotowany do obsługiwania i eksploatacji robotów przemysłowych, programowania robotów przemysłowych, organizowania i wykonywania prac związanych z konserwacją i diagnostyką układów robotów przemysłowych oraz do planowania zadań związanych z produkcją zrobotyzowaną.

Absolwent może również kontynuować naukę na uczelniach wyższych na wybranych kierunkach technicznych takich jak: automatyka i robotyka, automatyka i sterowanie robotów, budowa maszyn, inżynieria produkcji, systemy i urządzenia przemysłowe, itp.

Uczniowie kształcący się w zawodzie technik robotyki będą realizowali kształcenie zawodowe obejmujące:

1.Teoretyczne przedmioty zawodowe:

 • technologie i konstrukcje mechaniczne w robotyce
 • zapis konstrukcji
 • elektrotechnika i elektronika w robotyce
 • podstawy robotyki
 • podstawy programowania robotów
 • komputerowe wspomaganie w robotyce
 • aplikacje zrobotyzowane
 • działalność gospodarcza w robotyce
 • język angielski zawodowy

2. Praktyczne przedmioty zawodowe:

 • pracownia elektryczna i elektroniczna w robotyce
 • pracowania podstaw robotyki
 • pracowania programowania. i eksploatacji. robotów przemysłowych
 • projektowanie układów sterowania robotów
 • pracownia pneumatyki i elektropneumatyki
 • produkcja zrobotyzowana (zajęcia praktyczne w zakładach pracy)
 • zajęcia praktyczne
Czytany 1325 razy