ZST Mielec
Slider

Technikum Nr 3 - Technik mechanik

 1. Technik mechanik to zawód poszukiwany we wszystkich działach gospodarki. Głównym celem pracy technika mechanika jest budowa, naprawa i obsługa maszyn oraz urządzeń technicznych, a także uczestniczenie w ich procesie wytwarzania, sprzedaży, użytkowania. Ponadto technicy mechanicy zajmują się technologią i planowaniem produkcji z użyciem określonych maszyn i urządzeń. Uczniowie uzyskują wiedzę z zakresu rysunku technicznego, materiałoznawstwa, technologii mechanicznej, maszynoznawstwa, podstaw konstrukcji i eksploatacji maszyn, przedsiębiorczości, organizacji i bezpieczeństwa pracy, podstaw informatyki oraz elektrotechniki i automatyki. Praca technika mechanika jest pracą zróżnicowaną, wykorzystująca nowoczesne technologie projektowania i wytwarzania. Szybkie przeobrażenia w technice, technologii, organizacji produkcji i usługach stwarzają potrzebę rozwijania kształcenia w tym zawodzie.
 1. Informacje dodatkowe:

Uczniowie w zawodzie technik mechanik mają także możliwość wyjazdu na miesięczne praktyki w Niemczech. W ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w szkole prowadzone są zajęcia dodatkowe dla uczniów pt.: „Matematyka stosowana ze wspomaganiem komputerowym w obrabiarkach stosowanych numerycznie”, „Programowanie sterowników PLCA” także kurs spawania i operatorów wózków jezdnych. Ponadto organizowane są płatne, miesięczne staże wakacyjne dla uczniów klas drugich i trzecich technikum. Nasi uczniowie uczą się projektować i konstruować za pomocą programów AUTOCAD.

 1. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

MG.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających

MG.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

 1. Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik mechanik będzie przygotowany do:

 1. wytwarzania części maszyn i urządzeń,
 2. dokonywania montażu maszyn i urządzeń,
 3. instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń,
 4. obsługiwania maszyn i urządzeń,
 5. organizowania procesu produkcji.
 1. Technik mechanik znajdzie zatrudnienie w:
 1. zakładach produkcyjnych wszystkich gałęzi przemysłu jako kontroler techniczny, konserwator maszyn i urządzeń,
 2. zakładach mechaniki precyzyjnej,
 3. w wydziałach obróbki skrawaniem, plastycznej, cieplnej, spawalnictwie,
 4. w biurach projektowych przy sporządzaniu dokumentacji technicznej,
 5. technik mechanik może prowadzić własny warsztat produkcyjny lub usługowy.
 1. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:

 Zajęcia praktyczne odbywają się w Regionalnym Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania przy CKPiDN w Mielcu

Czytany 3001 razy