ZST Mielec
Slider

Technikum Nr 3 - Technik pojazdów samochodowych

 1. Technik pojazdów samochodowych to nowoczesny i wymagający zawód przyszłości, stawiający przed nowymi wyzwaniami i dający możliwość samorealizacji oraz dużej satysfakcji z wykonywanej pracy. Wraz z bardzo szybkim rozwojem motoryzacji wzrasta zapotrzebowanie na dobrze wykształconych fachowców w zakresie obsługi, naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych. Współczesne samochody to najnowsze rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne w zakresie mechaniki, elektroniki, informatyki i mechatroniki. Obecnie samochód to skomplikowane urządzenie, a producenci konkurując ze sobą przedstawiają ciągle nowe rozwiązania. Samochód taki musi serwisować, obsługiwać i naprawiać specjalista, znający budowę, zasadę pracy oraz tajniki naprawy i obsługi pojazdów. Tą osobą przygotowaną do wyzwań współczesności jest technik pojazdów samochodowych.
 1. Informacje dodatkowe:

W klasie trzeciej (drugie półrocze) szkoła organizuje nieodpłatną przez ucznia, obowiązkową naukę jazdy samochodem: liczba godzin indywidualnie dla każdego ucznia, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi szkolenia osób ubiegających się o prawo jazdy kategorii B. Uczniowie w zawodzie technik pojazdów samochodowych mają także możliwość wyjazdu na miesięczne praktyki w Niemczech. W ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego organizowane są płatne, miesięczne staże wakacyjne dla uczniów klas drugich i trzecich technikum.

 1. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

MG.43. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

 1. Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik pojazdów samochodowych będzie przygotowany do:

 1.  diagnostyki stanu technicznego samochodów, motocykli i innych pojazdów silnikowych
 2.  wykonywania obsługi i naprawy pojazdów samochodowych
 3. organizowania i prowadzenia procesu obsługi i naprawy samochodów i innych pojazdów
 4. prowadzenia własnej działalności gospodarczej
 1. Technik pojazdów samochodowych znajdzie zatrudnienie w:
 1. stacjach obsługi pojazdów samochodowych, zakładach produkcyjnych naprawczych pojazdów samochodowych,
 1. stacjach kontroli pojazdów,
 2. przedsiębiorstwach transportu samochodowego,
 3. instytucjach zajmujących się obrotem pojazdami samochodowymi i ich częściami, instytucjach zajmujących się ewidencją pojazdów samochodowych oraz ubezpieczeniem komunikacyjnym
 4. przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji.
 1. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:

Kształcenie teoretyczne odbywa się w szkolnych pracowniach przedmiotowych, a kształcenie praktyczne w przedsiębiorstwach „Bibmot” i „RegBenz”, gdzie uczniowie pracują na najnowszym sprzęcie diagnostycznym. Praktyki zawodowe uczniowie odbywają w w/w przedsiębiorstwach i u lokalnych pracodawców w warsztatach posiadających nowoczesną aparaturę diagnostyczną oraz niezbędny sprzęt pomiarowy i naprawczy.

Czytany 2944 razy

Media