ZST Mielec
Slider

Technikum Nr 3 - Technik żywienia i usług gastronomicznych

 1. Technik żywienia i usług gastronomicznych to zawód pozwalający kształtować umiejętności związane z planowaniem i organizacją żywienia w zakładach żywienia zbiorowego i żywienia rodziny oraz uczy jak urządzać zakład gastronomiczny, gospodarstwo domowe, umiejętnie sporządzać potrawy zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, estetycznego ich podania i prawidłowej obsługi konsumenta. Zawód ten pozwala nabyć umiejętności aktywnego zachowania się na rynku, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, sporządzania biznes planu itp.
 1. Informacje dodatkowe:

Uczniowie w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych mają możliwość wyjazdu na zagraniczne praktyki w jednym z krajów UE.

 1. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia;

TG.7. Sporządzanie potraw i napojów

TG.16. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

 1. Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych będzie przygotowany do:

 1. urządzania i prowadzenia zakładu gastronomicznego i gospodarstwa domowego,
 2. stosowania zasad ekonomiki, marketingu i sprawnego zarządzania firmą,
 3.  organizowania przyjęć okolicznościowych,
 4. sporządzania kosztorysów imprez okolicznościowych,
 5. praktycznego wykorzystania zasad zdrowego odżywiania się,
 6. organizowania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej
 1. Technik żywienia i usług gastronomicznych znajdzie zatrudnienie w:
 1. zakładach żywienia zbiorowego (stołówki, restauracje, bary itp.),
 2.  instytucjach zajmujących się obrotem żywnością,
 3. służbie zdrowia (sanatoria, żłobki, służby sanitarno-epidemiologiczne, szpitale),
 4. organizacjach ochrony konsumenta,
 5. instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy o żywieniu, żywności i gospodarstwie domowym,
 6. indywidualnych i zbiorowych gospodarstwach domowych (domy opieki społecznej, domy dziecka, internaty, akademiki, hotele, pensjonaty, itp.),
 7. firmach cateringowych.
 8. prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług gastronomicznych i domowych, hotelarskich, agroturystyki, itp..
Czytany 5263 razy

Media