ZST Mielec
Slider

Branżowa Szkoła I Stopnia – zawód Mechanik pojazdów samochodowych

Mechanik pojazdów samochodowych to najważniejszy zawód w branży samochodowej. Zawiera on połączenie wszystkich umiejętności potrzebnych w branży samochodowej od wyprodukowania samochodu, poprzez jego sprzedaż, użytkowanie, obsługę i naprawę, aż po likwidację i recykling. W trakcie nauki uczniowie uzyskują wiedzę i umiejętności z zakresu budowy, użytkowania, diagnostyki, obsługi i napraw pojazdów samochodowych. Mechanik pojazdów samochodowych to wymagający zawód przyszłości, stawiający przed nowymi wyzwaniami i dający możliwość samorealizacji oraz dużej satysfakcji z wykonywanej pracy. Współczesny samochód musi serwisować, obsługiwać i naprawiać specjalista, znający budowę, zasadę pracy oraz tajniki naprawy i obsługi pojazdów. Tą osobą jest mechanik pojazdów samochodowych.

KWALIFIKACJE:

 • MOT.05 – Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych (egzamin organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną),
 • tytuł czeladnika (egzamin organizowany przez Izbę Rzemieślniczą).

BAZA DYDAKTYCZNA I WARUNKI KSZTAŁCENIA:

Kształcenie teoretyczne odbywa się w szkolnych pracowniach przedmiotowych, a kształcenie zawodowe praktyczne realizowane jest w zakładzie pracy na podstawie indywidualnej umowy o pracę w celu nauki zawodu. W klasie trzeciej szkoła organizuje nieodpłatną przez ucznia, obowiązkową naukę jazdy samochodem: liczba godzin indywidualnie dla każdego ucznia, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi szkolenia osób ubiegających się
o prawo jazdy kategorii B.

SYLWETKA ABSOLWENTA:

Absolwent kończący szkołę w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych będzie przygotowany do:

 • wykonywania operacji monterskich i czynności kontrolno-odbiorczych w procesie wytwarzania pojazdów samochodowych,
 • przyjmowania pojazdów i zespołów do naprawy oraz sporządzania protokołów przyjęcia,
 • wykonywania obsługi i naprawy pojazdów samochodowych,
 • przeprowadzania konserwacji i zabezpieczeń antykorozyjnych podwozia i nadwozia pojazdu,
 • dokonywania wymiany płynów eksploatacyjnych pojazdu,
 • wykonywania operacji demontażowych, montażowych i regulacyjnych pojazdu oraz jego zespołów,
 • wykonywania operacji mycia oraz czyszczenia części i zespołów,
 • dokonywania weryfikacji i naprawy części oraz zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych,
 • dorabiania i dopasowywania części nieznormalizowanych,
 • wykonywania rozliczeń kosztów usług obsługowo-naprawczych,
 • diagnostyki stanu technicznego samochodów, motocykli i innych pojazdów silnikowych,
 • organizowania i prowadzenia procesu obsługi i naprawy samochodów i innych pojazdów.

Mechanik pojazdów samochodowych znajdzie zatrudnienie w:

 • stacjach kontroli i obsługi pojazdów samochodowych,
 • zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych,
 • salonach sprzedaży samochodów i instytucjach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi,
 • przedsiębiorstwach transportu samochodowego,
 • przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji,
 • firmach zajmujących się likwidacją i recyklingiem pojazdów samochodowych,
 • przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji.

Absolwent może kontynuować naukę w Branżowej Szkole II Stopnia.

Media