ZST Mielec
Slider

Klasa o profilu ratownictwo medyczne

Klasa o profilu ratownictwo medyczne -  jest propozycją dla kandydatów, którzy swoją przyszłość wiążą z kierunkami przyrodniczymi i medycznymi. Zajęcia prowadzone będą aktywizującymi metodami nauczania, w których wdrożenie wiedzy teoretycznej wspomagane będzie ćwiczeniami laboratoryjnymi. Taka droga edukacji stwarza ogromne możliwości na kolejnym etapie kształcenia. Do dyspozycji uczniów oddajemy dobrze wyposażone pracownie: biologiczną, fizyczną, chemiczną i pracownie edukacji dla bezpieczeństwa oraz zapewniamy  wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.  Ułatwi to w znacznej mierze udział w olimpiadach takich jak: Olimpiada Biologiczna, Olimpiada Wiedzy Ekologicznej, Olimpiada Chemiczna, Olimpiada Fizyczna. Proponowane dodatkowe zajęcia w klasie o w/w profilu to: podstawy ratownictwa medycznego. Jako absolwent uczeń ma możliwość wyboru różnych kierunków studiów, m.in.: medycyna, stomatologia, rehabilitacja, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, farmacja, zdrowie publiczne, kosmetologia, biotechnologia, biochemia, leśnictwo, weterynaria, dietetyka, biologia, chemia, oceanografia.

Uczniowie tej klasy realizują następujące przedmioty w zakresie rozszerzonym:

  • chemia,
  • biologia.

Uczniowie tej klasy realizują zajęcia z podstaw ratownictwa medycznego jako przedmiotu uzupełniającego.

Czytany 314 razy