ZST Mielec
Slider

Klasa o profilu humanistycznym

Klasa o profilu humanistycznym - jest dobrą propozycją dla uczniów o zainteresowaniach humanistycznych. Oprócz realizacji treści ogólnokształcących na poziomie pozwalającym znaleźć się na wymarzonych studiach, uczniowie klasy  humanistycznej mają możliwość udziału w zajęciach specjalistycznych z zakresu prawa i dziennikarstwa. Uczniowie uczestniczą w zajęciach z podstaw prawa w szkole, biorą udział w rozprawach sądowych, współpracują z WSIiZ w Rzeszowie. Uczniowie  zapoznają się również z tajnikami warsztatu pracy dziennikarza, uczestniczą w warsztatach dziennikarskich organizowanych w szkole, realizują ciekawe projekty. Uczniowie mogą poszerzać swoją wiedzę poprzez udział w zajęciach koła historycznego, wiedzy o Polsce i świecie współczesnym, spotkaniach z politykami czy zajęciach z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych. Szkoła proponuje im udział w Olimpiadzie Historycznej, Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Olimpiadzie Mediewistycznej, Wiedzy o Świecie Antycznym i innych, a także w konkursach o tematyce prawniczej. Zajęcia dodatkowe:  współpraca z Forum Młodych Dyplomatów, podstawy prawa, warsztaty dziennikarskie. Jako absolwent klasy humanistycznej, młody człowiek jest przygotowany do podjęcia studiów na następujących kierunkach: polonistyka, historia, bibliotekoznawstwo, psychologia, pedagogika, filozofia, filologie obce, stosunki międzynarodowe, prawo, politologia, socjologia, dziennikarstwo.

Uczniowie tej klasy realizują następujące przedmioty w zakresie rozszerzonym:

  • język polski,
  • historia,
  • wiedza o społeczeństwie.
Czytany 309 razy