ZST Mielec
Slider

Klasa o profilu językowo - turystycznym

Klasa o profilu językowo - turystycznym pozwala doskonalić i rozwijać znajomość języków obcych oraz poszerzać wiadomości z geografii świata i Polski, zarówno na zajęciach w szkole, jak i poza nią. Doskonalenie umiejętności językowych będzie się też odbywać w naturalnych sytuacjach życiowych. Po zakończeniu nauki uczniowie będą się posługiwali językiem angielskim w stopniu zaawansowanym, co umożliwi im swobodne komunikowanie się z mieszkańcami innych krajów. Będą znać zasady funkcjonowania podstawowych agencji i firm związanych z turystyką oraz ciekawe pod względem turystycznym i krajoznawczym miejsca w kraju i za granicą. Poznają uczelnie w regionie, które kształcą w kierunkach turystycznych i językowych, rozpoznają perspektywy dotyczące pracy zawodowej.  Zdobyte podczas nauki wiadomości w klasie językowo - turystycznej, przygotują młodzież do przyszłej pracy w zawodach związanych z turystyką oraz do dalszych studiów w tym zakresie na takich kierunkach jak: filologia angielska, germańska,  turystyka, zarządzanie w rekreacji i turystyce, hotelarstwo, turystyka międzynarodowa, geografia, ochrona środowiska i wiele innych.

Uczniowie tej klasy realizują następujące przedmioty w zakresie rozszerzonym:

  • język polski,
  • język angielski,
  • geografia.
Czytany 330 razy