ZST Mielec
Slider

Spotkanie podsumowujące realizację projektu „Zawody przyszłości – doskonalenie kształcenia zawodowego w powiecie mieleckim”

W dniu 03.09.2020r., w auli Zespołu Szkół Technicznych  w Mielcu, odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu „Zawody przyszłości – doskonalenie kształcenia zawodowego w powiecie mieleckim” zrealizowanego dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX  Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

W spotkaniu wzięli udział:

  • z ramienia firmy Linetech Warszawa: Magdalena Marczyńska – dyrektor działu badań i rozwoju, Jakub Linda – dyrektor ds. marketingu, Elżbieta Kiergiet-Szkutnik – specjalista ds. projektów UE, Zvikomborero Chirume – specjalista ds. marketingu,
  • z ramienia Powiatu Mieleckiego: Andrzej Bryła – wicestarosta, Bogdan Bieniek – dyrektor Wydziału Funduszy, Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami, Natalia Witek – inspektor ds. rozliczeń,
  • z ramienia ZST w Mielcu: Arkadiusz Gałkowski– dyrektor, Mieczysław Wilk – szkolny koordynator projektu.

W trakcie realizacji w/w projektu 14 uczniów, kształcących się w zawodzie technik mechanik lotniczy, zrealizowało staż zawodowy w wymiarze po 450 godzin, a 5 nauczycieli zawodu staż nauczycielski w wymiarze po 160 godzin. Staże zawodowe odbywały się zgodnie z zatwierdzonym programem nauczania, który został opracowany przez specjalistów firmy Linetech i nauczycieli zawodu ZST w Mielcu. Pracownia lotnicza została doposażona w nowoczesne pomoce i sprzęt dydaktyczny, który w znaczący sposób przyczynił się do podniesienia jakości pracy szkoły i kształcenia przyszłych techników branży lotniczej.

Podczas spotkania zabrali głos wszyscy uczestnicy, uzgadniając wspólne stanowisko związane z dalszą bilateralną współpracą na linii zakład pracy – szkoła. Celem tej współpracy jest zapewnienie kształcenia zawodowego uczniów w zawodzie technik mechanik lotniczy w ramach praktyk i staży zawodowych odbywających się w rzeczywistych warunkach pracy, czyli w hangarach firmy Linetech na lotnisku w Jasionce i Pyrzowicach podczas wykonywania przeglądów i napraw statków powietrznych.

Opublikowano w dniu: 7.09.2020 r.
Dostarczono do publikacji w dniu: 7.09.2020 r.

Czytany 1407 razy