ZST Mielec
Slider

HALOWA LIGA PIŁKI NOŻNEJ

Od 12 do 18 lutego przyjmowane będą zgłoszenia do udziału w rozgrywkach Halowej Ligi Piłki Nożnej.

W turnieju mogą brać udział klasy I i II wszystkich typów szkół.

Zgłoszenie powinno zawierać imiona i nazwiska uczestników (maksymalnie 10 osób), podpis wychowawcy i nauczyciela wychowania fizycznego prowadzącego zajęcia w danej klasie. W rozgrywkach nie mogą brać udziału uczniowie zwolnieni z zajęć wychowania fizycznego.

 O udziale w rozgrywkach decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

Rozgrywki ligi będą się odbywać po zajęciach lekcyjnych w środy w godzinach 14.20 - 15.10.

Szczegółowe informacje zostaną przekazane na spotkaniu organizacyjnym, które odbędzie się 20 lutego (czwartek) o godzinie 10.30. na pawilonie sportowym.

Organizator: Marcin Woźniak

Opublikowano w dniu: 13.02.2020 r.
Dostarczono do publikacji w dniu: 13.02.2020 r.