ZST Mielec
Slider

Zakończenie projektu „Wiedza i doświadczenie – tak osiągnę sukces!”

Dobiegła końca realizacja projektu pt. „Wiedza i doświadczenie - tak osiągnę sukces!”. Był to projekt 2-letni: rozpoczął się 1 października 2017 i trwał do 30 września br. Na jego realizację nasza szkoła otrzymała kwotę 62 612 euro (równowartość kwoty 269 638,58 zł) i były to środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”. Koordynatorką projektu była Marzena Kasprzyk. Opiekę nad uczniami przebywającymi w Irlandii sprawowały wraz z koordynatorką panie Anna Olechowska i Agnieszka Pieróg.

W ramach projektu na praktyki do Irlandii wyjechały dwie grupy uczniów klas III kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, w sumie 30 osób. Udział w wyjeździe był dla uczniów darmowy - otrzymane wsparcie pozwoliło zarówno na wypłacenie uczniom kieszonkowego, jak i sfinansowanie organizacji całego pobytu za granicą czy też solidnego przygotowania się do niego. Aby podołać temu wyzwaniu nasi uczniowie przeszli specjalny cykl przygotowań. Podstawą były zajęcia z języka angielskiego: kurs języka angielskiego zawodowego (30 godzin) oraz warsztaty kulturowe "Irlandia - Zielona Wyspa" (3 godz.) – zajęcia te prowadziła pani Anna Olechowska.

Dodatkowo nauczycielka przedmiotów zawodowych pani Marta Pluta przeprowadziła z uczniami 4-godzinne ćwiczenia warsztatowe pt. „Plastyka i dekoracja”. Pod okiem szkolnej psycholog pani Joanny Szatkowskiej odbyły się także zajęcia pod nazwą „Kompetencje społeczne” (6 godzin). Przygotowania do wyjazdu dopełniły 4-godzinne warsztaty przeprowadzone przez szkolną pedagog panią Krystynę Golbę, w trakcie których młodzież doskonaliła umiejętności obsługi osób starszych i dzieci.

Nasi uczniowie uważają pobyt w Irlandii za bardzo udany. Podkreślają, że była to doskonała okazja do pogłębienia wiedzy i umiejętności zawodowych oraz praktycznego sprawdzenia stopnia opanowania języka angielskiego ogólnego i zawodowego. Mieszkanie u rodzin goszczących, a co za tym idzie wspólne spędzanie wolnego czasu zaowocowało zawarciem nowych, międzynarodowych przyjaźni i udoskonaleniem umiejętności językowych. Nasi uczniowie doskonale wywiązali się z wyzwania, jakim było obcowanie z kulturą i językiem, zarówno w miejscu pracy jak i zamieszkania.

Pobyt na stażu przyczynił się także do rozwoju osobistego naszych uczniów. Nastąpił wzrost samodzielności, odpowiedzialności i otwartości. Wzrosła wiara w siebie i własne możliwości oraz chęć dalszego rozwoju osobistego. Pracodawcy irlandzcy podkreślali dodatkowo zapał do pracy, zaangażowanie oraz chęć uczenia się nowych rzeczy, a także umiejętność pracy w zespole. Potwierdzeniem zadowolenia są oceny bardzo dobre i celujące, jakie nasi uczniowie otrzymali za swoją pracę. Wielu pracodawców wyraziło również chęć przedłużenia współpracy.

Wyjazd był także wyjątkową okazją do podziwiania bajecznych irlandzkich krajobrazów bogatych w wodospady, klify i plaże. Uczniowie zwiedzili, m.in. Ballybunion, Killarney i Dingle czy słynny szlak turystyczny Ring of Kerry.

Wyjazd na zagraniczną praktykę jest szansą na rozwój uczniów, ale jest również wspaniałą formą międzynarodowej promocji i uatrakcyjnieniem oferty edukacyjnej szkoły. Dodatkowo w trakcie realizacji tego projektu szkoła wzbogaciła się o nowoczesny sprzęt, który posłuży do utrwalania i pogłębiania zdobytej za granicą wiedzy: ze środków projektu zakupiono nowoczesny monitor interaktywny, który wzbogacił pracownię języka angielskiego.

mgr M. Kasprzyk

Opublikowano w dniu: 2.12.2019 r.
Dostarczono do publikacji w dniu: 2.12.2019 r.

Czytany 673 razy