ZST Mielec
Slider

JOB SHADOWING w ZST

W dniach 25-29.03.2019 r. w naszej szkole gościł Jesús Manuel Lázaro - nauczyciel informatyki z Hiszpanii, ze szkoły I.E.S. Vista Alegre w Madrycie. Przebywał on w ZST w ramach europejskiego projektu Job Shadowing Erasmus+. Koordynatorem pobytu pana Lazaro w Mielcu była mgr Anna Olechowska.

Job shadowing, wg „Przewodnika po programie Erasmus+”, to „krótki pobyt w organizacji partnerskiej w innym kraju w celu przejścia szkolenia polegającego na towarzyszeniu pracownikom w ich codziennej pracy w organizacji przyjmującej, a także w celu wymiany dobrych praktyk, zdobycia umiejętności i wiedzy lub stworzenia trwałych partnerstw poprzez aktywną obserwację” (bycie „cieniem” osoby obserwowanej).

Job shadowing umożliwia aktywne obserwowanie realnej pracy organizacji „od środka”; stwarza możliwość rozmów z osobami pełniącymi różne funkcje, poznania kultury organizacyjnej i nowych metod pracy. Dzięki temu możliwe jest zobaczenie różnych rozwiązań i innych sposobów radzenia sobie z tymi samymi zagadnieniami. Wymiernym efektem końcowym projektu jest rozwój zawodowy nauczycieli uczestniczących w projekcie oraz wzrost jakości pracy szkół partnerskich.

Mobilność Job shadowing to olbrzymie doświadczenie zawodowe przynoszące wiele korzyści również organizacji goszczącej, która może, przede wszystkim, uczyć się od przybyłych gości, ale również uzyskać informację zwrotną na temat swojej dotychczasowej pracy. Może też wykorzystać tę okazję do promocji własnej działalności na poziomie europejskim i budowania prestiżu w środowisku lokalnym. Udział w tego typu projekcie jest także źródłem inspiracji w pracy zawodowej nauczycieli – uczestników projektu. Pozwala na poznanie specyfiki pracy z młodzieżą w innym kraju, przykładów dobrych praktyk oraz na nawiązanie wielu kontaktów, które w przyszłości zaowocują dalszą współpracą opartą na wymianie doświadczeń oraz kolejnymi pomysłami.

W trakcie pięciodniowej wizyty w naszej szkole nauczyciel z Hiszpanii poznał polski system edukacji, zwiedził pracownie kształcenia zawodowego podziwiając ich wyposażenie, uczestniczył w zajęciach z przedmiotów informatycznych oraz języka angielskiego, wymieniał doświadczenia z nauczycielami naszej szkoły (w języku angielskim). Obserwacje zajęć uwzględniały metody pracy, organizację lekcji, sposoby oceniania pracy uczniów, relację i komunikację nauczyciel – uczeń oraz stosowanie nowych technologii. Pan Lazaro spotykał się także z klasami, z którymi rozmawiał o różnicach i podobieństwach między Polską i Hiszpanią (szczególnie w edukacji), uczył podstaw hiszpańskiego i podzielił się swoją pasją jaką są magiczne triki. Niezapomnianym doświadczeniem dla naszego gościa był czynny udział w procesie powstawania pierogów podczas zajęć z gotowania.

Pan Lazaro opuszczał naszą szkołę będąc pod wrażeniem wyposażenia oraz ludzi z którymi się zetknął; zarówno uczniów jak i nauczycieli. Był zauroczony ogromem zaangażowania dyrekcji i pracowników w sprawne funkcjonowanie szkoły, podkreślał przyjazne nastawienie i otwartość Polaków oraz bardzo dobre relacje uczeń – nauczyciel. Żegnał się z nadzieją na dalszą współpracę i głową pełną pomysłów. Wyraził również podziękowania dla dyrekcji szkoły, za przyjęcie i goszczenie, jak również dla wszystkich nauczycieli, którzy pozwolili być swoimi „cieniami” umożliwiając obserwacje lekcji (D. Augustyńska, M. Bednarczyk, M. Kasprzyk, A. Latawiec, P. Madej, A. Olechowska, M. Winiarz).        

Opracowała: Anna Olechowska

Opublikowano w dniu: 8.04.2019 r.
Dostarczono do publikacji w dniu: 8.04.2019 r.

Czytany 2656 razy