ZST Mielec
Slider

KONKURS PLASTYCZNY PROMUJĄCY TWÓRCZOŚĆ ULUBIONEGO AUTORA

Biblioteka Szkolna Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu ogłasza konkurs.

Regulamin konkursu:

1. Cele :

  • popularyzacja czytelnictwa,
  • kształtowanie kreatywności i wrażliwości estetycznej,
  • promowanie i prezentacja twórczości plastycznej młodzieży inspirowanej literaturą.

2. Warunki uczestnictwa w konkursie:

  • konkurs adresowany jest do uczniów wszystkich typów szkół w Zespole Szkół Technicznych w Mielcu,
  • technika wykonania pracy: dowolna,
  • format: A4 lub A3,
  • temat pracy: bohater literacki, wybrana scena z książki, motyw powtarzający się lub charakterystyczny dla twórczości ulubionego autora; tematem pracy może być portret autora lub hasło, które będzie promowało jego twórczość,
  • każda praca powinna zawierać informacje: imię i nazwisko, klasa, nazwisko ulubionego autora, którego twórczość promuje dana praca plastyczna.

 3. Termin i miejsce składania prac:

  • prace należy dostarczyć do 20.04.2018 do Biblioteki Szkolnej Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu.

 4. Ocena prac:

  • Jury powołane przez organizatora oceniać będzie zgodność z tematem, pomysłowość, oryginalne ujęcie tematu, estetykę wykonania.

Oprac.: mgr A. Oparowska-Maniak

 mgr U. Połeć

 mgr A. Sieńkowska

Opublikowano w dniu: 1.04.2018 r.
Dostarczono do publikacji w dniu: 28.03.2018 r.

Czytany 1801 razy