ZST Mielec
Slider

Przystępujemy do realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Informujemy z radością, że Zespół Szkół Technicznych w Mielcu, po uprzednim przygotowaniu i złożeniu wniosku, już po raz trzeci został zakwalifikowany do udziału w „Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”, uzyskując tym samym wsparcie finansowe w wysokości 15 tysięcy złotych.

Przyznane fundusze zostaną przeznaczone na zakup nowości książkowych, które wzbogacą i uatrakcyjnią księgozbiór, a także na doposażenie biblioteki oraz realizację przedsięwzięć mających na celu promocję i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród młodzieży.

Uchwalony przez Radę Ministrów Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa ma na celu poprawę stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych i szkolnych jako lokalnych ośrodków życia społecznego.