ZST Mielec
Slider

Edukacja dla pamięci

W związku z realizacją projektu „Edukacja dla pamięci. Przekaz wiedzy historycznej w kontekście postaw Polaków wobec swej przeszłości” służącego zbadaniu postaw Polaków wobec historii i przeszłości, uczniowie naszej szkoły Konrad Giera i Piotr Kasprzak z klasy 4BIp oraz nauczyciel historii Bogdan Tomecki uczestniczyli w sierpniu oraz wrześniu w spotkaniach fokusowych organizowanych dla uczniów i nauczycieli województwa podkarpackiego i małopolskiego.

Projekt ten to największe badanie o takiej tematyce, jakie realizowano w Polsce. Badanie zleca Instytut Pamięci Narodowej we współpracy z socjologami z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Uzyskane wyniki mają się stać użytecznym narzędziem projektującym polityki historyczne i polityki pamięci przez instytucje państwa.

Zakres tematyczny  poruszany na spotkaniach:

  • znaczenie historii,
  • stosunek do miejsc związanych z historią,
  • wpływ edukacji historycznej na zaangażowanie społeczne,
  • historia rodzinna i rola rodziny w przekazywaniu wiedzy o przeszłości,
  • duma i wstyd związane z historią Polski.

Opracował: mgr Bogdan Tomecki