ZST Mielec
Slider

O diecie planetarnej na kółku żywienia

Kwiecień, jako miesiąc zdrowia i 22 kwietnia jako Dzień Ziemi, były okazją dla uczestników kółka żywienia człowieka do zgłębienia założeń i tajników diety planetarnej. Idea tej diety została zapoczątkowana w 2019 r., gdy Komisja EAT-Lancet, złożona z 37 ekspertów z 16 krajów, opracowała raport na temat wpływu produkcji żywności i sposobu żywienia się ludzi na ich zdrowie oraz na przyrodę i klimat na Ziemi. Dane zawarte w raporcie alarmują, że globalna produkcja i dystrybucja żywności, szczególnie pochodzenia zwierzęcego, zagraża stabilności klimatu, wyczerpuje przyrodnicze zasoby planety oraz przyczynia się do katastrofy ekologicznej. Jednocześnie wzrasta populacja osób chorujących z powodu nadmiernego spożycia żywności, podczas gdy ponad 820 milionów ludzi cierpi z powodu głodu. 

Jako jedną z metod zapobiegania takiej sytuacji twórcy raportu zalecają tak zwaną dietę planetarną, w której przeważają pokarmy pochodzenia roślinnego, a ubogą w produkty odzwierzęce. Niesie ona podwójną korzyść - działa prozdrowotnie na konsumenta i w zrównoważony sposób wpływa na środowisko naturalne planety. 

Te właśnie zagadnienia były przedmiotem rozmów i rozważań na zajęciach kółka żywienia i zainspirowały uczennice: Karolinę Kralisz, Natalię Stalę, Patrycję Rzeszut i Julię Wąż do stworzenia krótkich prezentacji, które przedstawiamy poniżej. 

Całościowym podsumowaniem pracy zespołowej była wspólna prezentacja „DIETA PLANETARNA - sposób żywienia, który może zapobiec katastrofie klimatycznej",​wyświetlona na telebimach w budynku ZST. 

Opracowała: mgr inż. Danuta Jarząb

Czytany 148 razy