ZST Mielec
Slider

HALOWA LIGA PIŁKI NOŻNEJ

Od 15 do 25 marca przyjmowane będą zgłoszenia do udziału w rozgrywkach Halowej Ligi Piłki Nożnej.

O udziale w rozgrywkach decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

W turnieju mogą brać udział klasy I i II wszystkich typów szkół.

Zgłoszenie powinno zawierać imiona i nazwiska uczestników (maksymalnie 12 osób), podpis wychowawcy i nauczyciela wychowania fizycznego prowadzącego zajęcia w danej klasie. Zgłoszenie należy przekazać organizatorowi lub swojemu nauczycielowi WF. W rozgrywkach nie mogą brać udziału uczniowie zwolnieni z zajęć wychowania fizycznego.

Rozgrywki ligi będą się odbywać po zajęciach lekcyjnych we wtorki w godzinach 14.20 - 15.10.

Szczegółowe informacje zostaną przekazane na spotkaniu organizacyjnym, które odbędzie się 28 marca o godzinie 13:25 na trybunach pawilonu sportowego, na którym obecny powinien być kapitan drużyny.

Organizator: Marcin Woźniak