ZST Mielec
Slider

ŚWIATOWY DZIEŃ UDARU MÓZGU

Każdego roku w dniu 29. października obchodzony jest Światowy Dzień Udaru Mózgu, ustanowiony w 2006 roku przez Światową Organizację Udaru Mózgu (World Stroke Organization - WSO). Celem tej inicjatywy jest uświadamianie społeczeństwu, jak bardzo groźną chorobą jest udar mózgu. Szacuje się, że jeden na sześciu mieszkańców globu będzie miał udar mózgu podczas swojego życia.

Udar mózgu jest jednym z kluczowych problemów zdrowotnych XXI wieku. Do powstania udaru przyczyniają się choroby układu sercowo-naczyniowego, takie jak nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca i migotanie przedsionków. Wśród czynników ryzyka jest też cukrzyca, otyłość, brak ruchu, nadużywanie alkoholu czy palenie papierosów.

Z okazji Światowego Dnia Udaru Mózgu na całym świecie specjaliści z dziedziny neurologii, rehabilitacji i innych środowisk medycznych spotykają się i nagłaśniają ten problem podczas specjalnych akcji, happeningów, zjazdów oraz konferencji. Także w Polsce, w tym dniu, odbywają się akcje edukacyjno-informacyjne na temat udaru mózgu. W ramach kampanii społecznej STOP UDAROM co roku organizowane są wydarzenia, które mają na celu zwiększanie świadomości o udarze mózgu.

Włączając się w nurt obchodów tego dnia, w okresie od 25. – 29. października, grupa 14. uczniów z klasy 2BL i 3CLg uczestniczyła w szkoleniu: „Postępowanie w przypadku udaru mózgu”. Program zajęć obejmował następujące zagadnienia:

  1. Światowy Dzień Udaru Mózgu - założenia przedsięwzięcia.
  2. Czynniki ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego, w tym udaru mózgu.
  3. Rodzaje udaru mózgu.
  4. Objawy udaru mózgu.
  5. Postępowanie ratownicze w przypadku udaru mózgu.
  6. Profilaktyka chorób układu sercowo-naczyniowego, w tym udaru mózgu.

Uczestnikom szkolenia gratulujemy i życzymy dalszej aktywności na drodze popularyzacji pierwszej pomocy i pogłębiania wiadomości i umiejętności w tym zakresie.

Organizator: Andrzej Wyzga

Czytany 255 razy