ZST Mielec
Slider
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - Zespół Szkół Technicznych w Mielcu

1. Zasięgnięcie opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego w sprawie zakupu książek

  • przeprowadzenie ankiety wśród młodzieży i rodziców
  • utworzenie skrzynki e-mail, w celu ustalenia listy najbardziej oczekiwanych przez młodzież tytułów
  • umieszczenie w różnych miejscach szkoły „Skrzynek życzeń czytelniczych”, tak, aby wychowankowie mieli możliwość zaproponowania tytułów książek
  • udostępnienie radzie rodziców listy z tytułami książek, które nauczyciele bibliotekarze zamierzali zakupić do biblioteki szkolnej

Technikum Nr 3 otrzymało dotację docelową w kwocie 15 tys. złotych na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami, książkami naukowymi oraz popularno – naukowymi) w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3.

Program ma na celu wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa, zakup nowości wydawniczych.