ZST Mielec
Slider
Działalność Samorządu Uczniowskiego

W okresie od 28 listopada do 2 grudnia 2016 r. w naszej szkole przeprowadziliśmy zbiórkę monet groszowych w ramach akcji „Góra Grosza 2016″. Celem akcji było zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, kwalifikowanych rodzin zastępczych oraz dla najbardziej potrzebujących domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze.

Zgodnie z tradycją, we wtorek 6 grudnia naszą szkołę odwiedził Święty Mikołaj wraz ze swoimi elfami. Przybył z dalekiej Laponii, by nagrodzić grzecznych uczniów. Nie zapomniał też o „grzecznych” nauczycielach oraz pracownikach administracji i obsługi.

Również w poszczególnych klasach zorganizowano Mikołajki. Dzięki temu oprócz radości z otrzymanych prezentów, młodzież pokazała, że nieobce jej są świąteczne obyczaje.

11 listopada 2016 roku przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego ZST wzięli udział w miejskich obchodach Narodowego Święta Niepodległości i złożyli wieniec pod Pomnikiem Wolności

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Mielcu rozpoczęto mszą świętą w Bazylice Mniejszej pw. św. Mateusza. Następnie uczestnicy przeszli w uroczystym pochodzie pod Pomnik Wolności. W trakcie pochodu uczniowie naszej szkoły rozdawali biało-czerwone chorągiewki ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Mielcu. Pod pomnikiem wysłuchano montażu słowno-muzycznego, delegacje urzędów, szkół i organizacji złożyły wieńce, a na zakończenie odbyła się parada sztandarów.

Otrzęsiny to doroczna impreza, na której oficjalnie witamy w naszej szkole wszystkich pierwszaków. Jej celem jest pozbycie się gimnazjalnych przyzwyczajeń, umożliwienie uczniom pokazania się na forum szkoły z jak najlepszej strony, integracja w nowym środowisku oraz wytworzenie poczucia akceptacji.

W dniu 13 października 2016 roku Samorząd Uczniowski przygotował akademię z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Zespole Szkół Technicznych, którą poprowadzili Paulina Goryczka z klasy 2BL i Damian Łącz z klasy 4BI. Spotkanie rozpoczęło się od uroczystego ślubowania klas pierwszych. Rotę ślubowania odczytał dyrektor szkoły mgr inż. Mariusz Wojciechowski.

23 września 2016 roku w „Kleksie” odbyło się pierwsze zebranie zarządu Samorządu Uczniowskiego z przedstawicielami samorządów klasowych. Było to zebranie organizacyjne, na którym opiekun SU przedstawił zarząd SU ZST uczniom klas pierwszych, a następnie zapoznał przedstawicieli klas z programem działania w roku szkolnym 2016/17 zatwierdzonym uprzednio przez dyrektora ZST. Poinformował o roli uczniów w działalności samorządu.

W Polsce Międzynarodowy Dzień Dziecka obchodzony jest 1 czerwca od roku 1950. Po raz pierwszy zorganizowano go w związku z akcją zbierania podpisów pod Apelem Sztokholmskim. Od 1952 r. jest świętem stałym. Jego inicjatorem jest organizacja zwana International Union for Protection of Childhood, której celem było zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom z całego świata.

Na pamiątkę uchwalenia Konstytucji w dniu 3 maja 1791 roku w Polsce wprowadzono święto Konstytucji. Jest ono jednym z najważniejszych polskich świąt narodowych. W miejskich uroczystościach z tej okazji wzięła udział delegacja ZST.

Tradycyjnie, miejskie obchody rozpoczęły się mszą świętą w Bazylice Mniejszej pw. św. Mateusza. Następnie przy dźwiękach orkiestry dętej ich uczestnicy przemaszerowali w kolorowym pochodzie pod pomnik Wolności, przed którym uczniowie Szkoły Podstawowej nr 9 zaprezentowali spektakl słowno-muzyczny o znaczeniu Konstytucji 3 maja dla Polski.

Palenie tytoniu jest na świecie przyczyną prawie 4 milionów zgonów rocznie. W Polsce z tego powodu umiera co drugi palacz w wieku 35-69 lat. 
O
fiarami papierosów nie są wyłącznie sami palacze. Palenie w dużym stopniu szkodzi osobom z najbliższego otoczenia. Stają się one biernymi palaczami i są narażone na to wszystko, co człowiek palący. 

Pierwszy dzień wiosny bywa określany przez uczniów dniem wagarowicza. Jednak nie warto uciekać ze szkoły, kiedy dzieje się w niej coś wyjątkowego. Tak właśnie było w naszej szkole 21 marca 2016 roku. Pierwszy dzień wiosny, postanowiliśmy powitać w szkole na kolorowo. Chętni uczniowie mieli przebrać się w różne postacie i rywalizować o miano najlepiej przebranego ucznia.