ZST Mielec
Slider

Branżowa Szkoła I Stopnia – zawód MECHANIK - MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ

 1. Dominującym układem czynności w zawodzie są prace montażowe i remontowe, które wykonuje pracownik zajmujący się wytwarzaniem, konserwacją, naprawą i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych. Praca mechanika-montera maszyn i urządzeń wymaga na ogół zespołowego działania i oparta jest na współpracy. Szybkie przeobrażenia w technice, technologii, organizacji produkcji i usługach stwarzają obiektywną potrzebę rozwijania kształcenia w tym zawodzie.
 1. Informacje dodatkowe:

W ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego organizowane są płatne, miesięczne staże wakacyjne. Uczeń otrzymuje status pracownika młodocianego, gdyż kształcenie zawodowe praktyczne realizowane jest w zakładzie pracy na podstawie indywidualnej umowy o pracę w celu nauki zawodu. Po ukończeniu szkoły absolwent może kontynuować naukę na kursie kwalifikacyjnym dla zawodu technik mechanik.

 1. Kwalifikacja uzyskiwana w wyniku kształcenia:

MG.17. Montaż maszyn i urządzeń

 1. Zawód mechanik-monter maszyn i urządzeń należy do bardzo często spotykanych w sferze dokonywania montażu maszyn i urządzeń,
 1. obsługiwania i konserwowania maszyn i urządzeń,
 2. napraw maszyn i urządzeń,
 3. sprawdzania stanu technicznego maszyn i urządzeń,
 4. dokonywania prób i regulacji po naprawach maszyn i urządzeń,
 5. instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń.
 1. Mechanik - monter maszyn i urządzeń znajdzie zatrudnienie w:
 1. zakładach produkcyjnych wszystkich gałęzi przemysłu jako monter, konserwator maszyn i urządzeń,
 2. przedsiębiorstwach przemysłu metalowego i maszynowego,
 3. przedsiębiorstwach obsługowo-naprawczych,
 4.  firmach zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją urządzeń technicznych,
 5. w wydziałach obróbki skrawaniem, plastycznej, cieplnej, spawalnictwie,
 1. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:

 Zajęcia praktyczne odbywają się w firmie Gardner Aerospace oraz w firmie R&G.

Czytany 888 razy

Media