ZST Mielec
Slider

Międzyszkolny Konkurs Czytamy Dzieło Sztuki

W artystycznej atmosferze rywalizowali młodzi pasjonaci sztuki regionu mieleckiego podczas VI edycji Międzyszkolnego Konkursu Czytamy Dzieło Sztuki, zorganizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Mielcu 02.04.2019 roku.

Konkurs odbył się pod Honorowym Patronatem Starostwa Powiatowego w Mielcu.

Patronat merytoryczny objęli nad konkursem Muzeum Regionalne w Mielcu oraz Fundacja Beksiński.

Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Powiatu Mieleckiego zmierzyli się z tematem konkursu,, Światłem malowane–twórczość impresjonistów”.

Cele szczegółowe konkursu dotyczyły interpretacji dzieł światowej i narodowej sztuki impresjonistycznej w kontekstach historycznym i biograficznym. Uczestnicy w zadaniach konkursowych musieli wykazać się nie tylko ogólną wiedzą o życiu i twórczości europejskich i polskich impresjonistów czy znajomością osiągnięć myśli naukowej i technicznej 2.poł XIX wieku, które stały się bazą dla rewolucji w sztuce, ale przede wszystkim umiejętnością określania sposobów realizacji technik impresjonistycznych w malarstwie i poezji.

 Młodzi znawcy sztuki bez problemów rozpoznali autorów malarskich impresji, przeczytali ze zrozumieniem esej J. Wolffa,,Le Musee du Jeu de Paume”.

 Autorki zadań zaproponowały uczestnikom do czytania dzieła sztuki scenę rodzajową „Dzieci w ogrodzie”, autorstwa polskiego impresjonisty Władysława Podkowińskiego.

 Wydaje się, że najwięcej trudności przysporzyło uczniom dostrzeżenie i precyzyjne wyrażenie słowem ulotności i zmienności kształtów oraz natężeń barw światłem malowanych.

Po ocenie konkursowych kart pracy wyłoniono laureatów. Są to:

I miejsce - Patrycja Kowalska Zespół Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Sitki w Mielcu

II miejsce- Zuzanna Czepiel II Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Mielcu

III miejsce: Kinga Radłowska – III Liceum Ogólnokształcące w Mielcu

Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy wiedzy i umiejętności, chwalimy pasję poznawania kultury.

Nauczycielom, którzy przygotowali młodzież do konkursu, dziękujemy za współpracę w rozwijaniu humanistycznych uzdolnień podopiecznych.

Zwycięzców i ich opiekunów zapraszamy na uroczyste wręczenie dyplomów i nagród rzeczowych ufundowanych przez Starostę Powiatu Mieleckiego w dniu 15.04.2019 do Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu (sala 65,segment D).

Opracowanie: M. Weryńska, E. Turek, D. Kusek

Opublikowano w dniu: 10.04.2019 r.
Dostarczono do publikacji w dniu: 10.04.2019 r.

 

Czytany 572 razy