ZST Mielec
Slider

List Ministra Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, w poczuciu troski o zdrowie dzieci i młodzieży zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o docenienie wagi problemu, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przed skutkami chorób zakaźnych. W związku z powyższym, kierujemy do Państwa Dyrektorów oraz Rodziców i Opiekunów dwa osobne listy.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z załączonymi listami, a w szczególności prosimy o udostępnienie listu rodzicom i opiekunom dzieci.

Z poważaniem

Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej
 
Jarosław Pinkas
Główny Inspektor Sanitarny

Opublikowano w dniu: 14.11.2018 r.
Dostarczono do publikacji w dniu: 13.11.2018 r.

Czytany 521 razy