ZST Mielec
Slider
Aktualności

Uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu w dniu 19.11.2018 rozpoczęli udział w cyklu zajęć organizowanych w roku akademickim 2018/2019 przez Wydział Socjologiczno-Historyczny oraz Wydział Filologiczny Uniwersytetu Rzeszowskiego dla młodzieży szkół średnich z Podkarpacia.

Wykład Pani dr hab. prof. UR Agnieszki Myszki, Podkarpacie w języku i kulturze rozbudził w słuchaczach zainteresowanie regionem Podkarpacia wynikami badań językowych i etnograficznych nad pochodzeniem nazwy naszego regionu.

W dniu 17 listopada 2018 roku uczniowie klasy 2 AI wzięli udział w finale projektu historycznej gry symulacyjnej „Intermarium” (Międzymorze) który odbył się z inicjatywy Fundacji Jagiellońskiej w Łańcucie, w dawnej siedzibie Kasyna Urzędniczego, obecnie Muzeum Historii Miasta i Regionu.

Wydarzenie było kontynuacją rozgrywki jaka miała miejsce w dziesięciu szkołach na terenie województwa podkarpackiego, w tym w Zespole Szkół Technicznych w Mielcu 29 października br.

Tradycyjnie, raz w danym roku szkolnym, nauczyciele języka angielskiego, mgr Agnieszka Słąba i dr Marek Paduch, organizują wycieczkę przedmiotową do Krakowa, której nadrzędnym celem jest doskonalenie znajomości języka angielskiego w oparciu o zwiedzanie zabytków kultury polskiej. Tym razem projekt „Kraków po angielsku” został zrealizowany w dniu 15 listopada, 2018 roku, a udział wzięli uczniowie z klasy 2AL, 2DG, 3LM i 4LM.

Narodowe Święto Niepodległości to dla Polaków jedno z najważniejszych świąt państwowych. Po 123 latach zaborów – niewoli naznaczonej walką, cierpieniem i wysiłkiem wielu pokoleń Polek i Polaków – nasz kraj odzyskał suwerenność.

Zapraszamy do wzięcia udziału w Mikołajkowym Turnieju Piłki Nożnej klas pierwszych i drugich, który odbędzie się 6 grudnia w pawilonie sportowym Zespołu Szkół Technicznych.

Zgłoszenia klas chętnych do wzięcia udziału w zawodach, należy składać w pokoju nauczycieli wychowania fizycznego do 30 listopada. Liczba miejsc w turnieju jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenie powinno zawierać imiona i nazwiska 8 zawodników oraz podpis wychowawcy i nauczyciela wychowania fizycznego uczącego w danej klasie.

W zawodach nie mogą brać udziału uczniowie ze zwolnieniem lekarskim z zajęć wychowania fizycznego.

Szczegółowe informacje przekazane zostaną na spotkaniu organizacyjnym w dniu 4 grudnia o godzinie 10.30 w pawilonie sportowym.

W dniu 17 listopada 2018 roku uczniowie z klas 1 AZ, 1 CZ, 1 AI, 2 AI i 2 CM z Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu uczestniczyli w Partyzanckich Zaduszkach. Zostały one zorganizowane przez Klub Historyczny „Prawda i Pamięć”, Grupę Rekonstrukcji Historycznej im. Wojciech Lisa ps. „Mściciel” oraz Zmotoryzowaną Grupę Rekonstrukcji Historycznej im. gen. Stanisława Maczka.

W związku z obchodami 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę nasi uczniowie wzięli udział w Powiatowym Konkursie Fotograficznym „Niemi świadkowie mieleckiej Niepodległości - historia w obiektywie”. Został on zorganizowany przez Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu oraz Miejską Bibliotekę Publiczną – Wypożyczalnię Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej w Mielcu. Wzięło w nim udział 46 uczestników, w tym 16 naszych uczniów z klas 1 AI oraz 2 AL. I miejsce zdobyła Roksana Popowicz z klasy 4DG. Wyróżnienie w konkursie uzyskał Albert Parys z klasy 1 AI, który wykonał fotografię ukazującą kamienicę rodziny Dębickich w Mielcu.

8 listopada 2018 r odbyła się wycieczka wyróżnionych uczniów ZST  którzy w ubiegłym roku szkolnym osiągnęli najwyższe wyniki w nauce lub mieli najlepszą frekwencję. Tego roku wzięło w niej udział 44 uczniów, a opiekę sprawowali nauczyciele: D. Wicherska, B. Nykiel, A. Słąba, J. Szatkowska i Z. Chmaj.

Od kilku lat na terenie naszej szkoły zbierane są zakrętki jako pomoc dla nieuleczalnie chorych dzieci z Hospicjum im. Małego Księcia w Lublinie.

Wszystkie zakrętki są przekazywane do Hospicjum. Za uzyskane pieniądze Hospicjum finansuje marzenia oraz zakup prezentów dla swoich Podopiecznych. Ważne jest, żeby dzieci poza cierpieniem wywołanym nieuleczalną chorobą doświadczyły radości i szczęścia, aby jeszcze „zdążył” pojawić się uśmiech na ich twarzach.

Dlatego zwracamy się z prośbą do uczniów i nauczycieli naszej szkoły o zbieranie zakrętek i przynoszenie ich do pani mgr M. Bogdan oraz pana mgr. inż. J. Orłowskiego.

W dniu 9.11.2018 w bibliotece szkolnej odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom Ogólnoszkolnego Konkursu z okazji 100.rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Konkurs miał na celu uczczenie 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, popularyzowanie wśród uczniów postaw patriotyzmu oraz kształtowanie dumy z tożsamości narodowej. Konkurs został przeprowadzony w trzech kategoriach: literackiej, plastycznej, multimedialnej i cieszył się dużą popularnością.